„Povodí Moravy neprodleně vstoupilo do jednání se Státní plavební správou i ministerstvem dopravy a snaží se o to, aby byla co nejdříve nastavena jasná pravidla pro lodě, které začnou naše vodní plochy nově využívat," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Podle něj bude na vodním díle Vranov plavba plavidel se spalovacími motory navzdory nové vyhlášce zakázána. „Celá nádrž je ochranným pásmem vodního zdroje, který zásobuje pitnou vodou téměř sto tisíc lidí. To je nutné respektovat," zdůvodnila mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

I pro Brněnskou přehradu a první a třetí nádrž Nových Mlýnů je podle novely vyhlášky nově povolena plavba se spalovacími motory. Povodí chce na těchto nádržích alespoň zřídit informační cedule, kde bude veřejnost informovat o pravidlech plavby.

Současná jednání se Státní plavební správou se však netýkají jen malých plavidel. „Snahou obou stran je vymezit plavební dráhu pro veřejnou dopravu, a to zejména na vodním díle Vranov," doplnil Hodovský.

Na rozpor novely vyhlášky se samotným systémem fungování vodní dopravy na vranovské přehradě upozornila před několika dny i Vodárenská akciová společnost. „Nová vyhláška sice uvádí vodní nádrž Vranov jako lokalitu, kde je možné používat spalovací motor o výkonu do 10 kW. Majitelé nebo provozovatelé těchto malých plavidel ale i přes platnost vyhlášky na vodní plochu Vranova vyjet nemohou. Kromě zmíněné vyhlášky zde totiž i nadále platí podmínky pro ochranná pásma tohoto vodního zdroje, které zakazují plavbu plavidel se spalovacími motory na celé nádrži," upozornila mluvčí společnosti Iva Šebková.

Připomněla tak, že součástí přehrady je úpravna vody Štítary a další vodní díla, bez kterých by bylo zásobování domácností pitnou vodou ohroženo. „Čerpací stanice surové vody spočívá na plovoucím pontonu. Po vstupu zmiňované vyhlášky v platnost a při neznalosti dalších předpisů se dá očekávat zvýšené množství plavidel v této úzké části přehrady, a tím se zvyšuje riziko kolize plavidla s pontonem na hladině a zvyšuje se i ohrožení celkové kvality surové vody pro úpravnu vody. Při používání spalovacích motorů nelze totiž vyloučit znečištění způsobené případnými úniky paliva," dodala Šebková.