Novou cestou od hradišťské Eliášky dolů k Obří hlavě a Pivovarskou roklí k současným značeným stezkám ke Královu stolci si možná už na podzim zamíří první výletníci. To v případě, že uspěje iniciativa znojemského Okrašlovacího spolku a správa Národního parku Podyjí získá nutné pozemky, po nichž cesty vedou.

„Naší první iniciativou byla obnova místních okruhů v Gránicích. Přitom jsme si uvědomili, že tu chybí další cesty, které by otevřely krásné výhledy v okolí Znojma,“ řekl předseda Okrašlovacího spolku Lubomír Černošek. Členové spolku proto přišli se dvěma návrhy.

„První je na úplně novou cestu z Hradiště, druhý na obnovu tras z Kraví hory do Sedlešovic,“ dodal Černošek.

Členové spolku a zástupci parku už si navrhovanou trasu společně prošli. „Předběžně jsme se domluvili na velkorysejším zpřístupnění hradišťských teras delší trasou. Ta ovšem vede přes řadu soukromých pozemků. S jejich vlastníky musíme jednat a od toho se bude odvíjet další postup,“ řekl Jan Kos ze správy parku.

Příprava trasy proto potrvá delší dobu. „Pokud se se všemi zúčastněnými dohodneme, musíme na navrhované trase udělat také nutné úpravy. Pro turisty bychom ji možná mohli otevřít na podzim, ale pravděpodobnější je příští sezona,“ dodal Kos.

Zajímavé místo

Podle Černoška patří hradišťské terasy k zajímavým místům nejen rozhledy, které nabízí.

„Někdejší majitelé je vybudovali s velkým úsilím a péčí. Jsou na nich dosud patrné kamenné chodníčky, odpočívadla či zbytky sklípků na nářadí. Pivovarskou rokli zase koncem devatenáctého století upravoval tehdejší znojemský Okrašlovací spolek, “ přiblížil Černošek.

Nové trasy zejména pro cyklisty projektují také v Moravském Krumlově. „Pracujeme na projektové dokumentaci pro územní řízení cyklotras z Krumlova do Ivančic podél řeky Rokytné a dál na Oslavany. Trasa je už vyznačená, projekt navrhne její lepší úpravu,“ řekl místostarosta Tomáš Třetina.

Podobně pracují projektanti na cyklostezkách z Krumlovska na Jevišovicko a do lednicko-valtického areálu. „Oblíbenou turistickou akci Krumlovskou Šestatřicítku letos využijeme právě k propagaci těchto tras,“ dodal Třetina.

Z podnětu místních rybářů začíná krumlovská radnice zkoumat také možnost zřídit u města nový rybník.

„Máme vytipované tři lokality, které nyní posoudí expert. Podle jeho doporučení budeme postupovat dál. Rybník by měl sloužit jak k chovu ryb, tak k lehké rekreaci. Povedou kolem něj cyklotrasy i loni otevřená naučná stezka,“ doplnil místostarosta.

V Miroslavi se už nyní soustředí na propagaci své národní přírodní památky, Miroslavských kopců.

Hodně práce

„Máme za sebou hodně práce. Abychom prohlášení památkou dosáhli, museli jsme se postarat o likvidaci černých skládek i odstranění náletových dřevin na kopcích. Posléze jsme zařídili rekultivaci rybníka a mokřadů. Dalším krokem pak bylo zřízení naučné stezky vedoucí po kopcích a kolem rybníka,“ řekl místostarosta Roman Volf.

Letos na podzim město vydá knihu, která čtenáře seznámí s florou a faunou v chráněném území. „Vyskytují se tam zajímaví a vzácní živočichové a rostliny. Publikaci chystají zkušení odborníci,“ dodal místostarosta.