Sto padesát tisíc korun ročně do obecní pokladny je pro zastupitele Chvalovic důvod, proč při srpnovém hlasování zvedli ruku pro stavbu větrné elektrárny u své vesnice. Příhraniční obec je přitom nejbohatší vesnicí na Znojemsku. Pracuje s ročním rozpočtem přes dvaadvacet milionů korun.

Starosta Chvalovic Zdeněk Karpinski tvrdí, že je proti stavbě větrníku. „Zastupitelé odhlasovali, že tady tu stavbu chtějí. Já jsem byl proti. Jak to nakonec dopadne, nedokážu odhadnout,“ řekl v pátek Znojemskému deníku Rovnost Karpinski.

Na internetových stránkách obce je přitom zápis z usnesení z pětadvacátého srpna, podle kterého šest přítomných zastupitelů včetně starosty zvedlo ruku pro přijetí částky sto padesát tisíc korun ročně od společnosti Viventy, která chce větrník postavit.

„Na tomto zasedání jsem nebyl, proto je tam jen šest ze sedmi zastupitelů. Pokud vím, tak pro byl i starosta. Osobně jsem nezměnil názor. Se stavbou od počátku nesouhlasím. Myslím si, že nepotřebujeme za každou cenu další peníze do obecní pokladny. Ostatně, původně se hovořilo o půl milionu, které by společnost měla ročně dávat. Nakonec to dopadlo takto,“ komentoval události kolem hlasování zastupitel Karel Kovalský.

Jedním z těch, kdo zvedl ruku pro větrník, byl i František Hruška. „Hlasoval jsem pro z ekonomických důvodů. Když slyšíme, jak se má zdanit hazard, musíme uvažovat, že příjmy z kasin prostě mohou jednoho dne vyschnout. Navíc větrná elektrárna podle mne působí v okolí obce lépe než fotovoltaika,“ vysvětlil svůj postoj Hruška.

Nejvíce tak stále proti větrníku u Chvalovic bojuje znojemský Okrašlovací spolek. „Zásadně nesouhlasíme s výstavbou větrných elektráren ve Znojmě a jeho okolí. Tyto stavby mají závažný dopad na krajinný ráz a degradují atraktivity vinorodého kraje s četnými kulturními a přírodními památkami,“ píše se v odvolání, které spolek zaslal na znojemský stavební úřad a také na kraj.

Záměr stavby je podle spolku v rozporu s právními předpisy. „Nebyl zcela dostatečně vyhodnocen dopad stavby na krajinný ráz v rámci řízení EIA už v roce 2007. Znojmo tehdy vyjádřilo jasný nesouhlas se stavbou. Tato námitka se však v závěrečném stanovisku EIA téměř vůbec nezkoumala,“ napsal v odvolání předseda spolku Otto Bouda.

Obsáhlý dokument upozorňuje také na odborný posudek, který město před třemi lety nechalo zpracovat od autorizované architektky. „Máme za to, že s ohledem na nové skutečnosti, vyplývající ze studie inženýrky Bínové, a s ohledem na nedostatečné vyhodnocení kumulace dopadů více větrných elektráren na krajinný ráz v okolí Znojma, má dané stanovisko EIA po čtyřech letech pro rozhodování v dané věci nedostatečnou právní váhu,“ doplnil Bouda.

Jak se spor o větrník bude vyvíjet, nelze předjímat. „Přišlo odvolání a nyní se bude postupovat podle zákona. Musíme o odvolání vyrozumět ostatní účastníky řízení a vše postoupíme krajskému úřadu,“ sdělila Marie Holíková ze znojemského stavebního úřadu.

Podle úřednice stavební zákon ukládá, že stavba musí být odsouhlasena dotčenými orgány státní správy a samosprávy. „Stanovisko EIA je proto vyjádření dotčeného orgánu, což kraj v tomto případě při posuzování vlivu na životní prostředí je. Jak se dál bude vše vyvíjet, lze nyní těžko odhadnout,“ zakončila Holíková.