„Spolek v obci neposkytuje žádné sociální služby ani ubytování. Celé to je postavené na tom, že skupina sdílí prostor, ve kterém na základě členství zájemci bydlí a zároveň sdílí náklady organizačních starostí. Ty souvisejí s tím, že si zajišťují péči sami o sebe,“ reagovala na dotaz Deníku Hypšová.

Registraci sociálních služeb proto ve spolku už dva roky odmítají, i když podle úřadu veřejného ochránce práv fungují spíše jako domov důchodců. Provoz takového zařízení pod hlavičkou spolku označil za porušení zákona. „To, co je zákonem o sociálních službách definováno jako domov pro seniory, je dostatečně zřejmé a je to exkluzivní. Není proto možné provozovat stejné činnosti v režimu bez registrace a zastírat je prostou spolkovou činností,“ stálo v sankční zprávě, kterou v pondělí odeslal k vládě.

Kostru koně i pohřeb dítěte před 4 tisíci lety odkryly archeologické nálezy v lokalitě Na Kačence u Moravského Krumlova. Na snímku archeolog David Humpola.
Krumlov: čtyři tisíce let skryté. Archeologové našli kostru dítěte a draka

Podle zástupců spolku se však rozhodně o domov nejedná. „Obyvatelé si zajišťují péči sami o sebe podobně, jako kdyby zůstávali doma se svými příbuznými, které tam ale zastupují asistenti sociální péče. Souvisí to se zákonem o sociálních službách, kdy se o člověka, který je příjemcem příspěvku na péči, stará blízká osoba nebo právě asistent,“ zdůraznila viceprezidentka Asociace.

Vyzdvihla také, že pro lidi bez rodiny to bývá často jediná možnost, jak žít v domácím prostředí a jejich neochotu ke stěhování nebo registraci. Zástupci ombudsmana ale dále zmínili nekvalifikovaný laický personál na základě předloňské návštěvy na Znojemsku. Vyčetli asistentům sociální péče, kteří mají smlouvy s důchodci, že prováděli i úkony příslušející zdravotníkům jako třeba podávání léků. „Chyběla dostatečná dokumentace péče o jednotlivé klienty. Část léků byla volně dostupná ve společné kuchyňce a mohlo dojít k jejich záměně. V zařízení byla i psychofarmaka, která neměl předepsaná žádný klient. Není jisté, komu a kdy byla nebo nebyla podávána,“ přidala další detaily z návštěvy zařízení zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Nepotřebují registraci

Hypšová zdůraznila, že asistenti péče fungují podobně jako osoba blízká na základě smlouvy a podle zákona nepotřebují registrací. „Ve smlouvě mají popsané vše, co potřebují dělat. Doma se konec konců lidí také takto starají o blízké, kteří skončili odkázaní na pomoc druhých. Pomáhají s hygienou, jídlem, polohováním a podávají také dle předpisů lékaře léky. Ty může podat každý, kdo se dokáže řídit pokyny,“ doplnila.

Asociace péče o seniory se pozastavila nad tím, že úřad, který má dohlížet na dodržování lidských práv, z jejího pohledu pošlapává základní práva lidí, ohledně rozhodnutí jak a jakým způsobem budou žít. „Jedná se o vůli těch lidí, kteří nechtějí žít v sociální službě a nikdo jim to nemůže nutit. Potom, co je ombudsman k registraci vyzval, dostali to na srozuměnou a získali možnost se k tomu vyjádřit. Rozhodli se, že se registrovat nechtějí,“ zdůraznila Hypšová.

Odklízení následků tornáda v Mikulčicích v úterý odpoledne.
Účet tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku: k zemi půjde 115 domů, začíná bourání

Ohradila se také proti informaci, že byla ve spolku nalezena bezprizorní psychofarmaka. K tomuto tvrzení podle ní není žádný důkaz ohledně toho, jaké léky a v jakém množství byly zajištěny a zda vůbec byly zajištěny. Doplnila navíc, že všichni členové spolku jsou příjemci příspěvku na péči a podrobují se pravidelným kontrolám ze strany sociálních pracovnic Úřadu práce, které také do tohoto spolku pravidelně jezdí a kvalitu péče potvrzují.

Zástupkyně ombudsmana přitom zdůraznila, že jsou vyčerpané všechny možnosti, jak zařízení přimět k nápravě. Podá proto podnět ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, aby činnosti Spolku prověřil. Poskytování sociální služby bez oprávnění je podle ní přestupek, za který provozovatelům hrozí až dvoumilionová pokuta.

Samotný spolek má v současné době deset členů, zatímco před rokem jich bylo ještě třicet. Zasáhly je totiž především dopady pandemie a souvisejících omezení. Přestože dřívější návštěva zástupců úřadu neodhalila špatné zacházení s klienty a ti byli v zařízení spokojeni, není ale podle Šimůnkové možné neregistrovaný provoz zařízení tolerovat, protože neposkytuje žádné záruky kvality poskytované péče.

Kristína Hypšová vyjádřila ochotu k setkání se zástupci úřadu. „Za to, že se chtějí postarat sami o sebe, hrozí členům spolku pokuty a šikana ze strany státu. Ombudsman by se měl naopak postavit za ty, kterým sociální služby nevyhovují nebo se do nich nevejdou z kapacitních důvodů. Zvolili si domácí prostředí, kde chtějí žít, ale také zemřít, pokud jim to dovolí zdravotní stav“ dodala Hypšová s tím, že Asociace na postup zástupkyně ombudsmana podá stížnost jejímu nadřízenému Stanislavu Křečkovi.