„Ve čtvrtek jsme ji poslali soudu. Jde o správní žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí našeho odvolání ve věci této elektrárny,“ sdělil člen spolku Jiří Kacetl.

Podle spolku zamýšlený projekt ohrožuje ráz znojemské krajiny. „Se stavbou větrných elektráren ve Znojmě a širším okolí žalobce nesouhlasí z důvodu závažného dopadu na krajinný ráz a degradaci atraktivity vinorodého kraje s četnými kulturními a přírodními památkami pro cestovní ruch jako významný zdroj obživy tisíců místních obyvatel,“ napsali zástupci spolku do žaloby.

Tu pak staví zejména na tom, že v řízení před pěti lety úřady dostatečně nehodnotily dopady na krajinný ráz i na dalších chybách v následujících řízeních a také na faktu, že v posledním územním řízení podle spolku krajští úředníci odmítli připustit přezkoumání stanovisek, které spolek napadl ve svém odvolání.

Spolek v žalobě navrhuje, aby soud zrušil dvě rozhodnutí krajského úřadu i městského úřadu ve Znojmě i kladné závazné stanovisko krajského úřadu ke stavbě elektrárny. Součástí žaloby je i žádost o odkladný účinek, který by investorovi zabránil ihned využít pravomocného územního rozhodnutí k zahájení stavebního řízení a případně získání stavebního povolení.