Právě Spolek přátel Hroznové kozy se o toto umístění zasloužil. Tradici spojenou s vinařským rokem šíří neúnavně dál a během let se přidali podporovatelé a nadšenci, kteří „kozu“ připojují ke svým akcím nebo díky ni pořádají úplně nové. Spolek v květnu oslaví dvacet let od svého založení. Začátky i plány spolku do budoucna i tradici Hroznové kozy přiblížila v rozhovoru pro Deník viceprezidentka spolku Zuzana Boudová.

Kde se vzal nápad založit Spolek přátel Hroznové kozy?

Nápad vznikl u našeho otce zakladatele, znojemského písmáka a učitele Jiřího Svobody. Ten se setkal se i s Hansem Zuckrieglem, rodákem z Vrbovce, který ve své knize zmiňoval pověsti a příběhy o Hroznové koze a začal sepisovat znojemské pověsti. Vyšla knížka O znojemské věži a v ní první povídky o Hroznové koze. Myšlenka ho zaujala, stejně tak i jeho přátele a začali pátrat dál. Společnost se scházela ve vinárně U Legionáře a postupně z toho vzešla myšlenka, že by měl vzniknout spolek. Jak říkal pan Svoboda, když byl spolek, byla hymna, když byla hymna, byl i znak. A čtvrtého května 2004 byl oficiálně uznán Spolek přátel Hroznové kozy za účelem šíření povědomí právě o Hroznové koze.

Zdroj: Martin Moštěk

Co je to ta Hroznová koza?

Hroznová koza je bájná bytost vyskytující se v oblasti od Znojma a v příhraniční oblasti rakouského Weinviertelu. Je to dobrá a veselá ochránkyně vinohradu, úrody a patronka vinařů. Kdo ji ve vinohradu má, ten se má dobře. Hroznová koza žije ve vinohradu s Hroznovým kozlem a jejich kůzlaty. Kozel je vždy na podzim unavený, zimu proto tráví všichni společně někde v šenku nebo ve sklepě, kde se starají o dozrání vína.

Jaké akce spolek pořádá?

Mezi naše stěžejní aktivity patří Vynášení Hroznového kozla do vinohradu, při kterém na jaře vyzvedneme kozla od šenkýřky a vyneseme ho do vinohradů, aby je mohl chránit a vyhánět nepoctivce. Lidé nás mohou znát z dalších akcí, jako jsou Zarážení hory a Hotařská koleda. Na podzim pak ještě probíhá Ručení za Hroznového kozla. Tehdy kozla slavnostně předáme šenkýře. Uloží ho do sklepa, kde si přes zimu odpočine a bude dohlížet na zrání vína ve sklepě.

Stezka Hroznové kozy ve Vrbovci je odemčená. Akci doplnila ochutnávka vín a završilo ji posezení u cimbálu.
Košt vín i putování mezi vinicemi. Stezka Hroznové kozy ve Vrbovci je odemčená

Má tedy každý vinohrad svou kozu?

To nemá. Hroznová koza je bájná bytost, která chrání vinohrady v celé oblasti. Její znázornění může být různé. My ve Znojmě máme svůj model nebo ztělesnění, další mají ve Vrbovci, v Jaroslavicích také pracují na své koze, stejně tak v Jezeřanech-Maršovicích. Každý máme své ztělesnění kozla a je na každém, jak ji ztvární. Jde o zvyk a jeho poselství, každý si akce a rituály přizpůsobuje trochu po svém. Od roku 2011 je navíc Hroznová koza zapsaná v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje.

Jak se akce v průběhu let změnily?

Postupně se ustálil termín a podoba našich hlavních akcí - Vynášení Hroznového kozla do vinohradu na poslední dubnovou sobotu a Zarážené hory na první sobotu v září. A ustálila se i trasa akcí. V posledních letech, se vzrůstajícím zájmem o tradici Hroznové kozy, se jejich počet navyšuje. Stálicí se staly akce ve Vrbovci a tradice se rozšiřuje i do dalších vinařských obcí. Rovněž se mění i naše členská základna. Už to nejsou jen Znojmáci, ale i příznivci například ze Šluknova, ze Slovenska nebo z Vídně. Na našich hlavních akcích je mnohdy i sto čtyřicet návštěvníků z řad členů spolku i dalších zájemců, kteří se připojují. Velmi nás těší, že se návštěvníkům Znojemska naše akce líbí a pravidelně se na ně vrací. Je hezké pokaždé vidět milé, usměvavé tváře.

Čelil spolek nějakým překážkám?

V posledních letech bylo překážkou covidové období, kdy jsme mnohdy do poslední chvíle nevěděli, zda a za jakých podmínek se akce uskuteční. Všeobecně lidé tradici Hroznové kozy dobře vnímají a troufám si říci, že Hroznová koza získává na popularitě.

Kdo se může do spolku přidat?

Spolek je otevřený a nové přátele do našich řád jen vítáme. Na našich akcích nás doprovází široká veřejnost. Našim posláním je přeci šíření tradice Hroznové kozy.

Vinice v Havraníkách jsou uzavřené před sklizní hroznů. Hotaři zarazili horu v Hravraníkách.
Vinice v Havraníkách zavřeli před sklizní hotaři, zarazili horu. Začne vinobraní

Jak vypadá tradice Hroznové kozy třeba v zahraničí?

V příhraničním Rakousku je tradice Hroznové kozy stále v povědomí. Nenarazili jsme přímo na akce spojené s Hroznovou kozou, ale v mnohých vinařstvích mají sošku Hroznové kozy, jako ochránkyně vinohradu. Při vinobraní mají v průvodu nazdobenou Hroznovou kozu. Všichni o ní slyšeli, ale není to živá tradice, kterou by nějak aktivně dodržovali. Ve Vídni byla v meziválečném období natočena i rozhlasová hra s touto tematikou, jejíž autoři byli od nás ze Znojemska.

Blíží se dvacet let od založení spolku, plánujete nějakou akci k výročí?

Výročí jsme oslavili interně, pro členy a přátele jsme uspořádali ples Hroznové kozy. Mámě nějaké projekty v řešení, uvidíme, zde všechno vyjde, jak má. Na podzim je v plánu přednáška o historii spolku. Přesně v den výročí je ve Znojmě festival vín VOC, kde Hroznovou kozu opět představíme. Zájemci se k nám mohu přidat do průvodu, který půjde ze Slepičího trhu do Rajské vinice, kde vyneseme kozla do vinohradu. O týden dříve se pak koná naše tradiční Vynášené kozla, při kterém vede trase ze Znojma až do Popic. Jedná se o krásnou jarní procházku v doprovodu cimbálové muziky a vína.

Víno, cimbálovou muziku i  dávné vinařské tradice si vychutnali návštěvníci festivalu v centru Znojma.
Kozel se předvedl na náměstí, už hlídá vinici. Festival vína VOC bavil Znojmo

Jaké jsou plány spolku do budoucna?

Chceme udržet tradici ve stávajícím duchu a šířit povědomí o Hroznové koze, aby se dostala i do dalších vinařských obcí Znojemska. Vše však chce svůj čas. Ideální by bylo, aby se lidem při slově Znojmo vybavilo nejen víno, okurky ale i Hroznová koza.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Znojemské vinobraní mění královnu, na trůn usedne  Zuzana Mráková. Podívejte se, jak vypadaly oslavy vína loni:

Zdroj: Youtube