„Sleduje a kontroluje lidi, přičemž o to žádný z členů nikdy nežádal, a to nejspíše proto, že jsou se svým spolkem prokazatelně velice spokojení, neboť si o svém životě rozhoduji sami nebo za pomoci svých blízkých,“ zdůraznil předseda spolku Gagik Sangalyan.

Reagoval tak na závěry nedávné zprávy, kterou zpracovávala právě zástupkyně ombudsmana.„Chyběla dostatečná dokumentace péče o jednotlivé klienty. Část léků byla volně dostupná ve společné kuchyňce a mohlo dojít k jejich záměně. V zařízení byla i psychofarmaka, která neměl předepsaná žádný klient,“ vyjmenovala přitom Šimůnková zkušenosti inspektorů z minulých návštěv na Znojemsku.

Proti tvrzení se spolek ohradil. „Nikdy to nijak nepodložila a nemá k tomu ani důkaz. Obvinění zcela odmítáme a prohlašujeme, že se nezakládá na pravdě. Samotní důchodci a jejich rodiny mají úplný dohled na chodem spolku,“ doplnil Sangalyan.

Zopakoval, že spolek podle něj není sociální službou. „Registrace proto není možné. Nadto je ale nutné dodat, že tito lidé se ani registrovat nechtějí. Chtějí žít poklidně tam, kde si o všem mohou sami rozhodovat, a to od výběru jídla až po výběr svého asistenta,“ prohlásil předseda.

Záležitost se bude řešit na úrovni kraje. „Ombudsman vyčerpal všechny zákonem dané možnosti, jak zařízení přimět k nápravě. Zároveň podá také podnět Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, aby činnosti Spolku prověřil,“ zdůraznila mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Michaela Bočková.

Jako neregistrovaná zařízení pobytových sociálních služeb označuje krajský úřad každé zařízení ubytovacího či hotelového typu, která kromě ubytování a stravy poskytují ubytovaným osobám rovněž péči, a to v rozsahu, který odpovídá pobytové sociální službě domova pro důchodce.

„Zákon o sociálních službách vyžaduje pro pobytové sociální služby registraci, která garantuje alespoň minimální kvality poskytované péče a ochranu práv. Na základě zaslaných podkladů a jejich vyhodnocení může krajský úřad zahájit kontrolu. Výsledný protokol potom určí, jestli je vše v pořádku nebo jestli služba funguje bez oprávnění,“ vysvětlila mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Při nepříznivém výsledku případ poputuje ke Státnímu zastupitelství s podezřením o spáchání trestného činu neoprávněného podnikání. „Krajský úřad byl v několika případech úspěšný a podařilo se šetření dovést až před soud,“ připomněla Knotková.

Jako další faktor zmiňovala zástupkyně ombudsmana také chybějící dohled nad asistenty. „Pokud se ale členům spolku některý z ošetřovatelů nelíbí, tak jej mohou kdykoliv odmítnout, a to jen proto, že to nejsou zaměstnanci spolku, ale jsou to přímo asistenti sociální péče, které si může vybrat přímo senior a kteří poskytují péči na základě zákona o sociálních službách. Dohled nad nimi vykonává úřad práce,“ zdůraznil předseda spolku Sangalyan.

Zakladatelé dle svých slov spolek vytvářeli pro jejich prarodiče. O tom, jestli je pouze zástěrkou pro neregistrované zařízení, nebo ryzím společenstvím penzistů, zřejmě rozhodnou až krajští úředníci.