Petici spolu s „Prohlášením zástupců obcí jihozápadní Moravy" poté oficiálně doručili Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska v St. Pöltenu.

„Dalším hráčem v boji proti zamýšlené výstavbě až jednatřiceti vysokých větrných elektráren na rakouské straně Národního parku Podyjí bude české ministerstvo životního prostředí," informoval iniciátor petice, člen Okrašlovacího spolku ve Znojmě a zároveň znojemský zastupitel Jiří Kacetl.

Právě Kacetl předal petici v Retzu Helmutovi Salekovi z Bürgerinitiative Thayatal. Tato rakouská občanská iniciativa je nyní oprávněna uplatnit v běžícím připomínkovém řízení Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska svá stanoviska a předkládat na podporu svých tvrzení jakékoli důkazy.

Ohlasy na kontroverzní plán chystané výstavby obřích větrníků u Rakušanů už přesáhly i hranice Znojemska či Dolního Rakouska. Mezi signatáře nesouhlasné petice patří třeba i místopředseda poslanecké sněmovny Petr Gazdík.

„Největší chybou naší civilizace je upřednostňování krátkodobých úspěchů, například obchodních, před dlouhodobými přínosy. To by mohl být i případ zamýšleného Větrného parku Sever. Chápu snahy o rozšíření počtu energetických zdrojů i o maximální využití obnovitelných energií. Vždy by se ale mělo pečlivě zvážit, zda konkrétní projekt nepřináší více škody než užitku. Záměr vybudovat větrníky v těsné blízkosti národního parku v unikátní lokalitě Podyjí považuji z tohoto hlediska za necitlivý," uvedl Gazdík.

Iniciativu proti uvažované výstavbě větrníků podpořila také rakouská hraběnka Francesca Pilati von Thassul, mezi jejíž rodový majetek patří barokní zámek Riegersburg i středověký hrad Hardegg, oba v bezprostřední blízkosti plánovaného Větrného parku Sever.

„Od pádu železné opony věnuji se svými českými partnery mnoho času přeshraničním projektům, kulturním akcím a dalším aktivitám, a proto bych pokládala za velkou škodu, kdyby tuto naši práci a úsilí vbrzku nenávratně zmařil obludný zásah do krajiny i do celého přírodního komplexu Podyjí stavbou obřích větrníků," nastínila hraběnka.

Protestní on-line petice na webu podyji-thayatal.eu zůstává nadále otevřená novým signatářům. Využita bude jako jeden z argumentů pro pokračující jednání aktivistů s českým ministerstvem životního prostředí. To je příslušným úřadem ve věci stanoviska SEA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Získání kladného stanoviska SEA je přitom pro realizaci projektu rakouského Větrného parku Sever závazným předpokladem.

Odmítavé „ne větrníkům" zaznělo nedávno i na setkání ve Vranově nad Dyjí. Starostové okolních obcí dali jasně najevo svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou obřího větrného parku na rakouské straně Podyjí.

„Nejvíce nám na výstavbě větrného parku vadí zásah do rázu krajiny jedné z přírodně nejcennějších lokalit v zemi. Region s vysokou nezaměstnaností žije turistickým ruchem, který by mohl být výstavbou větrníků negativně ovlivněn," obává se například starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.

Jak připomněl, petici již podepsala spousta signatářů z celé republiky i ze Slovenska.