„Záměr jsme vždy podporovali, elektrárna měla stát před novým mostem přes Dyji. I když měl tehdy pan Bureš už stavební povolení, do věci se vložili rybáři a inspekce životního prostředí kvůli výskytu chráněné ouklejky pruhované a škeble říční,“ uvedl starosta Podhradí Petr Čálek.
Po úředních peripetiích následovala řada soudních sporů. V ústavní stížnosti napadl Bureš zejména rozsudek Nejvyššího soudu, který potvrdil rozhodnutí nižších instancí. Z rozsudku Nejvyššího soudu publikovaného na jeho webových stránkách plyne, že se Bureš domáhal na státu zastoupeném ministerstvem životního prostředí náhrady škody ve výši přes patnáct a půl milionu korun.

Z toho osm milionů tvořil ušlý zisk za neuskutečněnou výrobu a distribuci elektřiny za pět let, tři miliony poškození dobrého jména. Další částky tvořily zejména výdaje spojené s přípravou stavby.

„Nelze mluvit o tom, že by ministerstvo životního prostředí stavbu elektrárny zakázalo. Na základě rozkladu rybářského sdružení nebyla v rozkladovém řízením povolena výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů, které by mohl provoz elektrárny ovlivnit,“ sdělila Jaroslava Krebsová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí.

Možné důsledky rozhodnutí Ústavního soudu nechtěla komentovat. „Rozsudek prozatím nemáme k dispozici. Teprve až ho dostaneme a prostudujeme, zaujmeme k němu stanovisko a budeme zvažovat další postup,“ dodala Krebsová.
Burešův právní zástupce byl s výrokem soudu spokojen. „Ústavní soud se jednoznačně postavil proti odmítání spravedlnosti z formálních důvodů a podpořil ústavně konformní interpretaci práva, která musí být v souladu nejen s textem zákona, ale i s duchem zákona,“ konstatoval advokát Milan Vašíček. Jak dodal, pře jeho klienta nyní bude pokračovat u pražského městského soudu.

Podle jeho slov nepovažuje jeho klient projekt elektrárny v Podhradí za zcela skončený. „Je přesvědčen o tom, že projekt této ekologické stavby je dobrý a šetrný k životnímu prostředí a že nenávratně zmařen není, avšak bude záležet na tom, zdali příslušný úřad změní či nikoliv své dosavadní stanovisko,“ dodal Vašíček.

Podle starosty Podhradí mají na řece v obci vzniknout nejméně další dvě elektrárny. „Jeden záměr je před povolením, další chystá Povodí Moravy na plánovaných jezech. Z pohledu obce nevidíme žádné nebezpečí v souvislosti třeba s povodněmi. Zda by elektrárny měly přímo pro obec nějaký přínos je předčasné hodnotit, tak daleko jsme se ještě nedostali. Zatím běží úřední řízení,“ uvedl Čálek.