„Loni jsme slavili 120. výročí sboru dobrovolných hasičů, ve spolupráci s obcí jsme si k té příležitosti slavnostní prapor,“ říká dvojnásobný starosta, hasičů i obce, Zdeněk Dvořák.

Co je aktuálně nového v obci s osmi sty obyvateli?

Vedle budovy základní školy jsme postavili novou tělocvičnu za 14 milionů korun, částečně pomohla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Jsme těsně před dokončení, řemeslníci pokládají podlahu. Hotové jsou šatny, sociální zařízení včetně sprch. V odpoledních hodinách budou tělocvičnu moci využívat i občané a spolky. Například fotbalisté dosud museli objíždět tělocvičny v okolí.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Snažíte se o vyšší návštěvnost školy?

V obci máme první stupeň základní školy, do níž dochází asi 35 žáků. Smíšené třídy byly výhodou v době pandemie, protože děti mohly stále chodit do školy. Školu chceme udržet a poskytnout žákům i učitelům moderní, plnohodnotné vzdělávání. Také proto zastupitelé schválili investici do nové počítačové učebny. Bude mít kompletní vybavení včetně lavic, stolů, rozvodů, interaktivní tabule a šestnácti počítačů. Celková částka na vyjde na 1,9 milionů korun, většinu nákladů pokryla dotace. Hotovo bude na konci srpna.

Jaká je vybavenost v obci, služby?

Máme tu dva obchody, základní a mateřskou školu, kulturní dům, do něhož se vrací koncerty. Jako na každé vesnici máme kostel a dvě hospody. A také hasičskou zbrojnici. Chybí nám ale pošta, musíme dojíždět do Prosiměřic. A také lékaři v obci.

Jak se snažíte obyvatelům zpříjemnit život v obci?

Využíváme okolní přírodu, máme přírodní biotop, kam se vydáváme k vycházkám či za sportem, soustavu dvou rybníků, kde nechybí lavičky.

Nyní opravujeme komunikace, chybí už jen dva úseky. Letos opravíme chodníky kolem paneláků. Tam investujeme z rozpočtu asi 2,5 milionu korun, současně vyměníme vodovodní řad. V plánu je také oprava chodníku od místní Jednoty COOP až ke hřbitovu, kde vznikne i parkoviště pro 20 aut. Na to jsme vyčlenili 6 milionů korun, začít chceme v červenci.

Obec Práče

Práče jsou obec v okrese Znojmo. Vesnice se rozkládá v širokém údolí na březích Únanovského potoka. Jméno obce pochází ze staročeského osobního jména Práč. Žije zde 814 obyvatel.

Jaké jsou v obci možnosti bydlení, máte volné pozemky?

Zájem stavebníků je velký, v současné době jsou ale všechna místa prodaná. V novém územním plánu jsme ale vyčlenili lokality pro výstavbu rodinných domů. V nejbližší doběchceme zasíťovat pozemky pro pět domů ve směru na Bantice. Projednáváme také záměr soukromého investora, který hodlá na pozemcích ve směru na Lechovice postavit novou čtvrť s asi 28 domy a dětským hřištěm. Pokud se domluvíme, mohli by lidé bydlet do tří let.

Co se naopak nedaří?

Trápí nás rozbitá krajská komunikace, průtah obcí. Zatím se nám s krajem nedaří její opravu posunout dopředu. Nyní jsme zažádali o spolupráci, zaplatili bychom třeba projekty, aby se to urychlilo.

Čím jsou Práče výjimečné?

Vyzdvihl bych činnost zdejších spolků, které se podílí zásadní měrou na kulturním a společenském životě v obci. Jsou to fotbalisté, myslivci, spolek žen, ale také hasiči. Ti loni oslavili 120. výročí vzniku. Kromě výjezdů k požárům či záplavám, disponují AED přístrojem a pracují s mládeží. Trénují a účastní se závodů.