Chatu na kopci na kraji lesa koupili ochránci parku před více než dvaceti lety. „Fládnitzskou chatu jsme koupili v roce 1993 od Mysliveckého sdružení Dyje za dvě stě čtyřicet tisíc korun. Objekt jsme využívali jako terénní stanici. V současné době připravujeme jeho rekonstrukci, která umožní další využívání," uvedl mluvčí parku David Grossmann s tím, že park chce zachovat funkci budovy.

„Rekonstrukci provedeme i s ohledem na ochranu letní kolonie kriticky ohroženého druhu netopýra vrápence malého, který zde sídlí a je nejvýznamnější na Znojemsku," upozornil Grossmann.

Chata stojí na zajímavém místě a za dob totality byla pod přísnou kontrolou strážců hranic. Byla totiž v takzvaném hraničním pásmu. „Chatu před rokem 1989 využívali myslivci z mysliveckého sdružení pohraniční stráže," zavzpomínal starosta Podmolí Lubomír Mála.

Podle jeho kolegy, starosty Hnanic Jiřího Musila, si chata opravy zaslouží. „Před dvěma třemi roky tam ještě ochránci parku bývali, dnes je opuštěná. Kdysi patřila vnitru a využívali ji vojáci a policajti," řekl Musil.

Jak dodal, Správa parku využívá také objekt v Havraníkách. „Jde o budovu bývalé školy. Stojí přímo naproti kostelu," dodal Musil.

Správa parku používá a spravuje celkem dvaatřicet objektů. „Jsou mezi nimi například správní budova a detašovaná pracoviště ve Znojmě, v Podmolí nebo v Čížově. Staráme se o hájenky i historické objekty. Řada z nich prošla v době existence Správy národního parku rozsáhlými rekonstrukcemi. Například již zmiňovaná bývalá škola v Havraníkách, budova Návštěvnického centra v Čížově, letohrádek u Lesné nebo areál bývalé roty u Podmolí," vypočetl mluvčí parku. Další opravy a revitalizace ochránci parku ještě plánují.

„V majetku máme i další historické objekty, které rekonstruujeme. Jedná se například o Mniszkův kříž či Obelisk na Ledových slujích," doplnil Grossmann.

Park musí ročně na údržbu a opravy svých budov vyčlenit miliony korun. „Kompletní náklady na provoz, údržbu, opravy a účetní odpisy se pohybují kolem částky 4,8 milionu korun ročně. Mezi nejnákladnější patří správní budova ve Znojmě," řekl Grossmann.

„Nákladné na údržbu jsou také návštěvnické centrum v Čížově a Lesní správa v Podmolí. Dohromady spolykají 2,3 milionu korun ročně," zakončil mluvčí Správy národního parku Podyjí.

Pro srovnání, Národní park České Švýcarsko spravuje čtyřiadvacet objektů. „Jsou to tři administrativní budovy, deset hájoven, dvě rekreační budovy, šest lesních chatek a tři stodoly. Krmelce a ostatní drobné stavby neuvádíme," sdělil mluvčí NP České Švýcarsko Tomáš Salov.

„Celkové náklady na opravy objektů a jejich režii loni dosáhly 2,4 milionu korun z rozpočtu správy parku. Z příslušného střediska jsou hrazeny náklady na elektrickou energii, vodu a plyn, odběry vzorků a provoz čističek odpadních vod, likvidace kalů z ČOV, provoz vrtů pitné vody, opravy objektů, havarijní opravy objektů a podobně," přiblížil Salov.