Lidé ho mohou zdarma získat na informačních centrech národního parku nebo přímo ve znojemském sídle Správy parku v ulici Na Vyhlídce.
„Až do poloviny 20. století přicházeli lidé do krajiny Podyjí za živobytím a zanechávali zde po sobě viditelné stopy v pozoruhodných technických dílech. I když pozůstatky těchto staveb pomalu smývá čas, jsou natolik zajímavé, že stojí za trochu pozornosti,“ řekl jeden z autorů materiálu Martin Kouřil.

Rozvoj kulturní krajiny na území Národního parku Podyjí ve druhé polovině minulého století na čtyřicet let zastavil vznik pohraničního pásma mezi socialistickým Československem a na západ orientovaným Rakouskem.

Lidé se ve dvanáctistránkovém informačním letáku například dozvědí o středověkých cestách vedoucích Podyjím nebo projektu Podyjské elektrické dráhy. Nechybí informace o mostech, které v parku a jeho nejbližším okolí řeku překlenuly nebo o dvacítce mlýnů, jejichž kola roztáčela voda mezi Vranovem a Znojmem.

Materiál ale nezapomíná ani na dvě přehrady, které Národní park na obou jeho koncích rámují nebo unikátní typy předválečného opevnění, které se zde nacházejí. Jedna z kapitol se věnuje i historii „železné opony“, která území zásadně poznamenala.

„Technické pamětihodnosti v regionu Národního parku Podyjí vydala Správa parku v rámci série infomateriálů. Její předešlé díly se věnovaly například ptákům, netopýrům, tradičnímu domu Podyjí nebo turistice a cykloturistice či sakrálním stavbám. K dispozici jsou v informačních centrech parku, v budově Správy parku ve Znojmě nebo ke stažení na internetových stránkách www.nppodyji.cz,“ dodal mluvčí Správy NP Podyjí David Grossmann.