Posláním soutěže je tak podle Holubové zachycení prchavých a neopakovatelných pozitivních prožitků dětí, které získaly na svých toulkách přírodou. „A umocnit tak v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání," doplnila Holubová.

Děti budou soutěžit v několika věkových kategoriích. Jejich výtvarné práce pak bude posuzovat odborná porota.

Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny zašlou organizátoři soutěže všem zúčastněným školám. Výběr nejlepších prací bude v příštím roce vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Podyjí v Čížově.

Pravidla soutěže:kresby, malby či grafiky s motivy přírody musí soutěžící zaslat nebo předat do 31. ledna 2016 na adresu Správa NP Podyjí, Na Vyhlídce 5, Znojmo
práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: Jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa školy včetně e-mailu, název práce. Uvedení adresy bydliště autora výtvarné práce nebo e-mail