„Rada města bere na vědomí posouzení nabídky a protokol z jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce na dodatečné služby spojené s prodejem městských bytů a jeho přípravou. Schvaluje dodatek ke smlouvě o příslušné veřejné zakázce. Dodatečné služby spočívají ve vyhotovení průkazů energetické náročnosti budovy pro domy v majetku města určené k prodeji," usnesli se v polovině ledna znojemští radní. Současně schválili, že sdružení firem Murom a Městská energie město za zpracování takzvaných energetických štítků zaplatí půldruhého milionu korun.

„Rozhodně nejde o nějaké vícepráce k původní zakázce na administrátora prodeje bytů. Nový zákon, platný od počátku letošního roku, uložil městu povinnost zpracovat pro veškeré nemovitosti určené k prodeji průkazy energetické náročnosti. Za neplnění této povinnosti hrozí od dubna citelné pokuty," argumentovala mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Opoziční zastupitel Jiří Kacetl se nad postupem radních pozastavil. „Je to další velký obnos vynaložený na zakázku zadanou bez výběrového řízení. To, že zákon městu uložil novou povinnost, je samozřejmě nepříjemné, myslím ale, že by pořád ještě stihlo zakázku vypsat průhledněji. Mám za to, že to, aby město své zakázky soutěžilo transparentně a získávalo tak dodavatele co nejlevněji, je velmi vysoký veřejný zájem," uvedl Kacetl. Hrozby pokutami podle něj nejsou automatické. „U každé nové povinnosti úřady počítají s určitým obdobím tolerance. Navíc je něco zcela jiného, když například někdo svou povinnost úmyslně zanedbá a když na jejím naplnění pracuje, ale musí například vybrat dodavatele v transparentním řízení," podotkl opoziční zastupitel.

Koordinátor projektu za sdružení firem Murom a Městská energie Jan Štrof upozornil, že podle zákona musí podklady pro energetické průkazy zpracovat lidé s příslušnými odbornými osvědčeními. „My tyto techniky máme, do práce se pustili před zhruba dvěma týdny. Úzce spolupracujeme s městem, i tak jde ale o poměrně náročnou práci. K nezbytným výpočtům potřebujeme takové podklady, jako jsou půdorysy, řezy a podobně, ovšem zejména pro některé domy starší sta let projekty prostě nejsou a ani v archivu stavebního úřadu k nim nemají třeba i jen kousek papíru," vysvětloval Štrof.

Technikům podle něj úplně nepomůže ani to, že firma nedávno o domech sbírala a ověřovala základní informace, například o výměře bytů. „Dat je potřeba mnohem víc a v některých případech musíme do domů znovu. Měřit sílu zdí, zjišťovat stav střechy, zda a kdy byla zateplena a podobně. Teprve pak mohou naši experti začít počítat," popsal koordinátor.

Přesto odhaduje, že naprostou většinu domů jeho lidé zpracují do poloviny roku. „Do března jich bude hotových prvních patnáct, aby město mohlo podle předpisů odevzdat štítky novým společenstvím vlastníků bytů. Technici hlásí, že chtějí být hotoví do konce dubna. S ohledem na to, jak složité je získávání některých podkladů, považuji za přiměřené počítat spíše s dokončením v polovině roku. Celkem musíme zpracovat téměř sto osmdesát domů. Výsledná cena tedy odpovídá z naší strany nejnutnějším režijním nákladům," podotkl Štrof.