Denně vykoná několikahodinovou túru po všech patrech a všech budovách kláštera, aby zkontroloval, zda je vše v pořádku. Chce si být jist, že se někdo nepokouší krást a škodit už beztak prázdnému a pustému premonstrátskému klášteru.

„Tenhle nádherný klášter mi přirostl k srdci. Vnímám ho vlastně tak, že je můj. Ráno se tady probudím a jsem v práci, večer usínám, přitom jsem v práci stále. Chtěl bych tady jednou i umřít,“ říká správce kláštera ve Znojmě – Louce Bohumil Stix. Se svojí rodinou bydlí v části kláštera. Žijí zde i jeho tři hlídací psi.

Správce natolik zaujala historie kláštera, že ji zná zpaměti a byl by schopný jako fundovaný průvodce provázet turisty mezi zdmi rozsáhlé stavby. „Klášter má dvě podzemní a čtyři nadzemní patra. Nejstarší část pochází z roku 1180. Dochovala se v podobě románské části kněžiště. Pod ním je románsko–gotická krypta. Torzo původního kláštera v jižní části dnes tvoří jedna křížová chodba. Ta ale není města. Patří dodnes premonstrátům,“ popisuje při chůzi po zatravněném nádvoří areálu Stix.

Právě toto nádvoří nezůstává zcela nepřístupné lidem. Již několik let se zde v létě konají pravidelné hudební festivaly. Většinou zde duní rocková nebo alternativní muzika. „Osobně jsem moc rád, že se tady festivaly dělají. Klášter tak aspoň získává nějaké využití a mladí, kteří se sem dostanou, vidí, jak úžasný je prostor, který obklopují budovy kláštera,“ pochvaluje si Stix.

V kostele uprostřed areálu se nedávno opravovala kaple svatého Šebestiána. „Když jsou dny otevřených dveří kostelů, mohou se sem zájemci přijít podívat. Některé další části kláštera mohou lidé vidět při prohlídkách na dvou trasách, které ve svých prostorech organizuje firma Znovín Znojmo,“ informuje správce.

Bodrý muž, připomínající zevnějškem klíčníka ve škole čar a kouzel v Bradavicích Rubeuse Hagrida, věří že klášter jednou bude opět celý žít. „Je v dobrém stavu. Má vynikající statiku, před lety dostaly střechy kompletní novou krytinu, jsou tu nové okapy. Dovnitř nikde nezatéká. Navíc se o něj denně v rámci možností starám. Je to prostě nádherný unikát a věřím, že klášter jednou ožije,“ věří jeho správce Stix.