„Nejvyšší správní soud návrh pana Dočekala zamítl. Dospěl totiž k závěru, že jeho práva nebyla napadeným opatřením obecné povahy dotčena. Pan Dočekal proto ani nebyl oprávněn k podání takového návrhu,“ odůvodnil mluvčí soudu Michal Lovritš jeho usnesení.

„Obrátil jsem se na soud s šestnácti body žaloby, protože se domnívám, že jsem byl krácen ve svých právech. Během řízení o změně územního plánu jsem podal řadu připomínek, jimiž se město řádně nezabývalo,“ řekl již dříve Jan Dočekal, který žalobu podal.

Na připravovaném projektu mu mimo jiné vadilo, že po stavbě nového terminálu se výrazně zhorší životní prostředí kvůli zplodinám autobusů. „Nemusím mít nutně pravdu, ale trvám na tom, že když mám právo podat připomínky, musí je město řádně posoudit a případně jednotlivě odůvodnit, proč je nepřijímá,“ dodal Dočekal.

Město jakékoli pochybení vždy popíralo. „Rozhodně odmítám, že by město náležitě nevypořádalo podané připomínky,“ uvedl v září místostarosta Jan Blažíček.