Záměr vybudovat dva stopadesátimetrové větrníky oznámila znojemská společnost již v lednu loňského roku. Protože Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, pokračovalo posuzování vlivů na životní prostředí po celý rok. Do projednávání záměru se vložila také veřejnost a znojemský Okrašlovací spolek.

„V dokumentaci od dotčených úřadů a České ornitologické společnosti jsme byli upozorněni na výskyt a hnízdění orla mořského. To potvrdilo vyjádření Správy CHKO Pálava, která uvedla zásady úspěšného hnízdění těchto ptáků. Ty se neslučují s provozem větrných elektráren,“ píše se ve zdůvodnění krajského úřadu. Hnízdění orla mořského potvrdli ornitologové přímo na místě v poslední únorový den. Umístění větrných elektráren ve vzdálenosti 750 m od popsaného hnízda považují odborníci za bezprostřední blízkost. Udělení výjimky pro stavbu je podle závěrů kraje nereálné.

Orel mořský je největší dravec vyskytujícící se v Česku a zároveň největší evropský orel. Rozpětí křídel dosahuje až dva a půl metru. V České republice v současné době pravidelně hnízdí zhruba třicet párů. Zimujících ptáku je však mnohem víc, až sto padesát jedinců.