Rušno je v těchto dnech uvnitř i venku budovy. „V celém objektu je dnes již čitelná nová dispozice všech místností. Budova má novou střechu, okna a vnější omítku. V zimě se bude pracovat na dokončení vnitřních omítek, rozvodů ústředního topení, vody a elektro, vzduchotechniky a nosných podlahových konstrukcí, na které naváže pokládka nášlapných vrstev. V závislosti na počasí budou probíhat také práce na osazování kamenných žulových stupňů venkovního schodiště,“ přiblížila aktuální stav prací architektka Znojma Iveta Ludvíková.

Jak sama říká, je nesmírně zajímavé sledovat, jak se chátrající opuštěná a provlhlá budova Staré školy mění na moderní multifunkční objekt, který do areálu Louckého kláštera přivede nové návštěvníky od nás i ze zahraničí. „Stará škola byla mezi ostatními objekty v areálu premonstrátského kláštera vždy považována za takovou „popelku“.

Její pravý význam z pohledu historie a architektury původně nedocenili ani památkáři, kteří ji v roce 2017, na rozdíl od všech ostatních objektů Louckého kláštera, neprohlásili za národní kulturní památku. Tato nenápadná, na první pohled obyčejná budova ve svých útrobách ale po staletí ukrývala mnoho historických a architektonických zajímavostí, které byly objeveny právě díky rekonstrukci, které předcházel podrobný archeologický průzkum,“ docenila architektka.

Koronavirus a respirátory, ilustrační foto
Covid na jižní Moravě: Za sobotu přibylo 29 hospitalizovaných pacientů

Od zahájení prací uběhlo patnáct měsíců. První rok patřil archeologickým průzkumům. „V místě již neexistujícího ambitu byly nalezeny především kosterní pozůstatky z období středověku a novověku. Zajímavostí je nález kostry malého batolete z 12. století. Dalším nečekaným objevem v prostoru rajského dvora jsou dva sklepy. Větší sklep je pokračováním jižního křídla původního kláštera, kde se původně nacházela kuchyň a refektář neboli společná jídelna. Jeho zaklenutí je nejspíše renesanční či barokní, stěny jsou ale románské, tedy ze samotných počátků kláštera v Louce.

Tento sklep je ale zasypaný sutí a jeho odkrytí nemohlo být zahrnuto do současné rekonstrukce realizované díky evropským dotacím. Druhý, výrazně menší sklep je nejspíš středověký a vedl pravděpodobně ke studni uprostřed rajského dvora. Sklep má ale propadlou klenbu a jeho vyklizení není bez statického zabezpečení možné. Oba dva budou muset počkat na odkrytí do budoucna,“ přiblížila Ludvíková.

Také interiér Staré školy skrýval tajemství. „Z mnoha nálezů musím uvést pro mě dva nejdůležitější. Jedním je románský sloup, který byl zazděný v patře v prostoru dnešní recepce. Při jeho podrobném zkoumání byla objevena i původní úroveň podlahy včetně dochované renesanční cihlové dlažby. Tím druhým je unikátní nález zazděného úzkého románského „střílnového“ okna z počátku 13. století v přízemí v jižní obvodové stěně budovy,“ dodala architektka.

Těší ji i spolupráce města s římskokatolickou farností Louka. „Díky ní se s rekonstrukcí staré školy obnovuje původní boční vstup do kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava z prostoru severního ambitu. Toto do budoucna umožní vzájemné propojení obou objektů,“ nastínila Ludvíková.

Ilustrační foto.
Uzavírka v Hrušovanech nebude, opravy i stavbu terminálu zrušili

V současné době se pracuje v celém objektu, a to jak uvnitř, tak i venku. Ve sklepních prostorech, které se promění na lapidárium, připravují řemeslníci pokládku cihelné dlažby, i rozvody topení a elektroinstalace. „Obrysy dostávají i dvě místnosti v přízemí, které v budoucnu poslouží jako pracovní dílny se zázemím pro školení a kurzy řemesel. V patře v prostoru recepce budoucího informačního centra pracují restaurátoři na sanování omítek kleneb, zdiva a kamenných článků. Připravují se též toalety pro návštěvníky a velký víceúčelový sál pro sto padesát až dvě stě lidí, který bude sloužit pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, výstavy i konference. Ten vznikl vybouráním dělících příček, které původně vymezovaly prostor jednotlivých tříd a přilehlé chodby. K závěru se blíží i opravy a zateplení krovu, který bude nad sálem otevřený až do samého vrcholu střechy. V půdním prostoru se pracuje na podlahových konstrukcích,“ popsala Ludvíková.

Na vnějším plášti budovy se právě dosazují poslední okna, restaurují kamenná nároží, omítájí fasády a opravují římsy. „Dokončená je pokládka střešní krytiny včetně nových vikýřů ve tvaru volského oka. Velmi zajímavé práce probíhají rovněž ve dvoře kláštera v takzvaném rajském dvoře, kde se chystá statické zabezpečení středověkých klenebních žeber v severním křídle ambitu a otevření v minulosti zazděného vstupního portálu do kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava,“ uvedla architektka.

Než odejdou řemeslníci potrvá ještě zhruba rok. Plánované dokončení v červenci příštího roku se tak posunuje. „Letos došlo k několika neočekávaným okolnostem, které práce zpomalily. Více času si vyžádaly bohaté archeologické nálezy, a svou daň si vybrala i pandemie koronaviru. Proto byl termín dokončení posunut na samý konec roku 2021. Na první akce, které se zde budou konat, se tedy můžeme těšit až v roce 2022,“ upřesnila Ludvíková.

Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu České republiky
Někteří se do výroby Svatomartinského nepustili, říká ředitel Vinařského fondu

Žáky základní školy pak vystřídají zájmoví studenti starých, zanikajících řemesel.

Doposud bylo na rekonstrukci Staré školy vynaloženo něco přes dvaatřicet milionů korun z celkové částky sedmdesáti a půl milionu. Pomohou evropské i státní dotace ve výši kolem padesáti milionů korun.

Na nové prostory, zvlášť společenského sálu se těší i prezident Hudebního festivalu Znojmo Jiří Ludvík. „Rekonstrukce je fantastická věc, jsem rád, že se do ní město pustilo. Nastartuje to kulturní a společenský život ve Znojmě. Sám jsem dva roky do školy chodil, takže mám k tomu místu i vřelý osobní vztah,“ vyznal se Ludvík.

Hudební festival je dokonce součástí projektu rekonstrukce Staré školy a také budoucí spoluuživatel. „Určitě budeme sál využívat, škola může být i zázemím pro jízdárnu, v níž jsme koncerty doposud pořádali a budeme i v budoucnu. “ dodal Ludvík.