„Středisko je v současné době nevyužívané a ve špatném stavu. Stávající objekty nechá stavitel odstranit a na jejich místě vyrostou nové farmy pro chov prasnic,“ sdělil v dokumentu zveřejněné na úřední desce Moravského Krumlova referent Jiří Šviřák. Více informací najsou zájemci na webu města.