Od roku 2002 zastáváte nepřetržitě pozici starosty Tasovic. Co jste dělal předtím?
Jako vyučený stavební zámečník jsem asi pět let pracoval v Okresním stavebním podniku ve Znojmě. Když se v roce 1976 postavila sladovna v Hodonicích, pracoval jsem v ní jako údržbář a později vedoucí údržby. Ve sladovně jsem vydržel šestadvacet let.

Jste členem KDU-ČSL. Jste věřící člověk?
Jsem věřící. Do lidové strany jsem vstoupil už před revolucí v roce 1987. Tehdy z toho žádný prospěch nebyl. Pokud si dobře vzpomínám, začal jsem se v té době více rozkoukávat. Řada věcí se mi nelíbila a proto jsem do lidové strany vstoupil.

Pracoval jste už tehdy veřejně?
Počátkem roku 1990 jsem byl kooptován na tehdejší národní výbor v Hodonicích. V té době už tam za lidovce pracoval bývalý starosta Hodonic Houšť. Hodonice do té doby byly střediskovou obcí. Patřily tam i Krhovice a my.

Vás do funkce starosty vynesly volby v roce 2002…
V naší vesnici jsou dlouhodobě rozdělené politické síly mezi lidovce a občanské demokraty. My jsme v roce 2002 volby vyhráli. Byla tady šance a mě navrhli na starostu. Od té doby jsem na úřadě.

Je v Tasovicích nějaká třetí strana?
Už dvě období tady funguje Sdružení nezávislých kandidátů. V zastupitelstvu mají čtyři zastupitele stejně jako my. Tři zastupitelé jsou za ODS.

Křesťanská tradice je v Tasovicích hluboce zakořeněná. Máte navíc slavného rodáka…
Je to tak. Už za komunistů k nám jezdívali poutníci z celého světa. Tasovice jsou totiž rodištěm svatého Klementa Maria Hofbauera. Díky němu se naše vesnice stala poutním místem. Obec proslavily na mezinárodní scéně i tradiční pekařské pouti. Hofbauer byl totiž také vyučeným pekařem. Udržujeme i další tradice. Například po válce se sem přistěhovali lidé ze Slovácka. Díky nim držíme například Martinské hody. Průvod děláme společně s Hodonicemi.

Uvažujete o případném spojení obou vesnic?
Já rozhodně ne. Jde o peníze. Každá ves má svého starostu a ten se o svůj menší díl stará. Když jsme byli ve střediskové obci, bylo znát, že to nebylo to pravé. Dokud tedy budu na obci já, žádné spojení nepodepíši.

Přesto máte dost společného…
Žijí tady společně generace lidí. Rodiny jsou provázané mezi oběma vesnicemi. To je pravda. Vzájemně dobře spolupracujeme. Společně ve Svazku obcí spravujeme vodovod a kanalizaci. Tak doufám, že to někdo nerozbije. Byla by to škoda. Taková spolupráce funguje a doufám, že bude i dál. Není důvod nic měnit.

Co se vám podařilo vybudovat?
Především již zmíněnou kanalizaci. Od té doby, kdy máme vše v zemi, to jsou asi čtyři roky, pracujeme postupně na opravách silnic, místních komunikací a chodníků. Lidi to moc nevidí a možná už i zapomněli, ale na řadě míst se ještě před pěti lety brodili mezi domy v blátě. Dnes je většina ulic opravená s asfaltovými cestami a novými chodníky. Máme zateplenou školu, vyměněná okna. Dokončili jsme i druhou etapu rekonstrukce školní jídelny. Kuchyně má za čtyři miliony nové vybavení. Zvládli jsme to do konce prázdnin.

Co ještě plánujete?
Pro dokončení oprav cest a chodníků nás čeká ještě místní část Tasovičky. Tam plánujeme opravy asi za dva a půl milionu korun. Je to při rozpočtu asi osmnáct milionů korun poměrně značná částka. Navíc pracujeme na přípravě stavebních parcel v lokalitě Vinohrady. Chceme tam nabídnout osmatřicet stavebních míst. Už dnes máme třináct zájemců. Do finále ještě chceme dotáhnout opravy náhonu. Šestnáct milionů jsme získali jako dotace, necelé dva miliony pak platila obec.

Budete v dalším období opět kandidovat?
Po tomto volebním období mám rok a půl do důchodu. Kandidovat asi budu, abych mohl obec předat někomu mladšímu.