První muž Znojma to uvedl v rozhovoru ve Znojemských listech, vydávaných radnicí. Podle zjištění Znojemského deníku Rovnost bylo starostovo vyjádření přinejmenším nepřesné. Finanční ředitelství totiž počátkem srpna vyhovělo odvolání města a sankci téměř celou smazalo.

„Některá pochybení paní Horákové (Renaty Horákové, bývalé vedoucí majetkového odboru radnice – pozn. red.) jsou nezpochybnitelná. Vezměme si poslední případ starý jen pár týdnů. Kontroloři z finančního úřadu přišli na to, že majetkový odbor pod jejím vedením zapomněl v roce 2008 vyúčtovat dotaci. Město teď má za porušování rozpočtové kázně zaplatit čtyři miliony korun,“ řekl Kaššai v rozhovoru pro poslední Znojemské listy, který není podepsán.

Mluvčí radnice Renáta Bártová upřesnila, že kontroloři zkoumali projekt stavby hřiště vedle sezonního kluziště u Sokolské ulice z roku 2008 a zjistili tři porušení rozpočtové kázně. Plocha hřiště byla o sedm a půl metru čtverečního menší, než předpisovaly minimální parametry pravidel pro přidělení dvoumilionové dotace. „Za příčinu lze označit chybu v projektu. Podle finančního úřadu tím došlo k neoprávněnému využití státních prostředků ve výši necelých pět a půl tisíce korun,“ uvedla mluvčí.

Kontroloři městským úředníkům také vytkli, že v předepsaném termínu neodevzdali tři formuláře. „Důsledkem nesplnění této povinnosti je porušení podmínek poskytnuté dotace a tedy neoprávněné užití dotace v plné výši. Stejný důsledek má třetí chyba spočívají v tom, že závěrečnou zprávu o vyhodnocení akce městský úřad odevzdal až po kontrole finančním úřadem,“ uvedla mluvčí.

Žádné polopravdy

Bártová přes opakované dotazy odmítla upřesnit, kdo rozhovor se starostou vedl. Byl prý kolektivním dílem. „Články pak absolvují kolečko k ověření věcné správnosti a právní korektnosti. Znojemské listy si totiž nemohou dovolit uvádět občany v omyl nebo je mást polopravdami,“ uvedla mluvčí.

Zjištění Znojemského deníku ovšem ukazují, že problém s dotací, o které starosta v rozhovoru mluví, není starý několik týdnů, ale zhruba třináct měsíců. A pokud nemají Znojemské listy redakční uzávěrku několik týdnů před tiskem a distribucí, mohli už představitelé města znát i výsledek svých žádostí o prominutí sankcí.

Bývalá vedoucí Horáková, která vede s městem pracovněprávní spor a starostu otevřeně kritizuje, uvedla, že případ nemůže podrobně komentovat, protože nemá k dispozici příslušné spisy. Upozornila ovšem, že kontroloři berního úřadu přišli na radnici loni v létě, tedy v minulém volebním období a v čase, kdy tajemníkem úřadu ještě byl Vladimír Krejčíř.

„Já už jsem byla přeřazená do archivu stavebního úřadu. Na majetkový odbor mám zakázaný vstup a jeho zaměstnanci zase nesmí mluvit se mnou,“ poznamenala bývalá vedoucí.

Mluvčí Bártová potvrdila, že se radnice proti sankcím odvolala. „Město požádalo o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a také o posečkání s úhradou penále. Mimoto pan starosta Kaššai vstoupil do jednání s příslušnými institucemi, aby sankce za zjištěnou chybu majetkového odboru byla vzhledem ke špatné situaci města co nejmírnější,“ uvedla mluvčí.

Je rozhodnuto

Mluvčí Generálního finančního ředitelství Jana Kaslová potvrdila, že ředitelství již o žádosti města rozhodlo. „Ke konkrétním případům se ovšem nemůžeme vyjadřovat, protože jsme vázáni mlčenlivostí podle daňového řádu,“ uvedla mluvčí.

Z dalších neoficiálních informací, které Znojemský deník získal, ale plyne, že ředitelství žádostem města vyhovělo téměř v plném rozsahu. Dvoumilionovou dotaci radnice vracet nemusí a z penále ve stejné výši nakonec radnice zaplatí sto tisíc.

-
-
-