Starostou Žerotic je učitel Jindřich Nožka. Přestože není místním rodákem, byl zvolen do funkce starosty již počtvrté.

Do Žerotic jste se přistěhoval. Čím to je, že vás místní zvolili starostou obce?

Jsem učitelem na základní škole v Želeticích, které s naší obcí sousedí. Přes děti, se kterými mám dobré vztahy, jsem v blízkém kontaktu i s dospělými. Tímto způsobem jsem se k místním přiblížil. V komunální politice byla v době, kdy jsem na obci začínal, velmi špatná situace. Můj předchůdce neměl se zastupitelstvem příliš dobré vztahy a musel svou funkci starosty ukončit. Já jsem byl zvolený novým starostou a byla to pro mě opravdu velká výzva.

Co se vám podařilo v obci vylepšit a z čeho máte radost?

Pomocí dotací jsme vybudovali vodovod a opravili řadu místních silnic. Bývalou školu a starý úřad jsme přebudovali na sociální byty, kterých je celkem devět a jsou již obsazené. Také se podařilo kompletně zrekonstruovat kulturní dům. Měli jsme velké štěstí na projekty a na získání dotací. Obec je zcela bez dluhů. Opravdu upřímnou radost mám ze zlepšení mezilidských vztahů. Fungují tu spolky a je tu pestrý kulturní život. Lidé se spontánně zapojují do různých akcí, jako je masopustní rej masek, slet čarodějnic, zpívání pod stromem a další. Máme tu hasičské a rybářské závody, myslivci pořádají honitby a Poslední leč.

Jaký cíl jste si vytyčil do budoucnosti?

Na jaře příštího roku začneme s budováním kanalizace. Smlouva s vybranou firmou už je podepsaná. Rozpočet je na sto padesát milionů korun, osmdesát procent se podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí.

To vás čeká asi náročné období. Obáváte se toho?

Bude to náročné, především pro bydlící. Nejen Žerotice, ale i okolní obce budou rozkopány, lidé budou často nazlobení. Žádného starostu v době kopání kanalizace místní nechválí.

Jste neuvolněným starostou, jak při svém zaměstnání zvládáte úřadování?

Vzhledem k tomu, že mám do práce blízko a dobrou pracovní dobu, chodím podle potřeby do kanceláře vždy navečer. S papírovou prací mi pomáhá naše svědomitá paní účetní.

Co na vaši pracovní vytíženost říkají vaši nejbližší?

Mám velice tolerantní rodinu, ale myslím si, že si za těch čtrnáct let už zvykli.

Máte nějakou zálibu, které se věnujete?

Mám spoustu zálib, ale mezi ty největší patří rybaření, respektive muškaření. Jezdím na severní Moravu na říčky Březná a Moravská Sázava. Chodím po proudu třeba tři kilometry a muškařím. To je pro mě opravdu zážitek.

Jaké jsou vaše další koníčky?

Jsem majitelem velké zahrady, kde mám meruňkový a švestkový sad. Některé stromy jsem si dokonce sám naočkoval. Tam si při práci odpočinu. Chovám králíky a také rád houbařím. O prázdninách jezdíme na úpatí Orlických hor, kde je hotový hřibový ráj. Mám rád, když můžu být v přírodě sám.

Jaký je váš názor na současný způsob života?

Jsou mi blízká slova I. M. Jirouse, který říkal hlavně aby nezmizela radost. Mám za to, že jsme se neměli nikdy lépe, než se máme teď. Vyrůstal jsem v době totality, na kterou nemám vůbec hezké vzpomínky. Nutno říci, že zvláště v mém oboru, tedy školství, se komunisti chovali v některých případech obzvláště podle a děti posuzovali často podle názorů jejich rodičů. Nemluvě o pozici běžných pedagogů, kterým byly vymývány mozky na ideově politických školeních a byli nuceni učit děti proti svému přesvědčení.

Lidé velice rychle zapomněli na nesvobodu a bezpráví, které panovalo. Na současný život nadávají, ale já, aniž bych zlehčoval problémy této doby, jsem šťastný, že jsem se svobody dočkal. Patříme mezi deset procent lidí na planetě, kteří žijí v relativním blahobytu. Na to bychom neměli zapomínat.

Jindřich Nožka

* Věk: 48

* Narozen: Šternberk

* Rodinný stav: ženatý

* Vzdělání: vysokoškolské

* Profese: učitel

* Politická příslušnost: nestraník

JANA BRÁZDOVÁ