„Ze začátku vzkazy poslouchal a vyřizoval sám starosta. Od března loňského roku třídím připomínky a náměty já. Od začátku, co linka funguje, jsme už vyřídili více jak dvě stě dotazů,“ vysvětlila Renáta Šimečková.

Adresné dotazy se dostanou přímo na patřičné odbory. „Ke mně se pak dostane informace, jak budou případný problém řešit. Zanechá-li volající na sebe kontakt, odpoví mu přímo buď kompetentní osoby, anebo se jim ozvu já. Tlumočím jim, jak bude záležitost, se kterou se na úřad obrátili, řešena. Častým adresátem dotazů je i starosta. Když je dotaz adresován přímo jemu, zavolá tazateli osobně,“ dodala Šimečková.
Dotazy lidí jsou různé. „Někdo si chce jen obyčejně popovídat a poděkovat za to, že se ve Znojmě cítí poslední roky lépe, aniž by cokoli podrobnějšího konkretizoval. V období Vánoc volalo hodně lidí a chválili výzdobu města Znojma. Hodně žádostí se týkalo instalace odpadkových košů v Příměticích, instalace laviček v různých částech města Znojma či úpravy chodníků a místních komunikací. Vše se postupně řeší a uvádí do života,“ popsala Šimečková.

Speciální telefonní linku radnice zřídila proto, aby co nejvíce lidí mělo možnost promluvit do záležitostí města.