„Nechápu, proč zákonodárná moc chce neustále vrtat do samosprávy. Ta přece dnes funguje podle daných pravidel. Ano, vím, že jsou tu i černé ovce, ale ať si to tedy upraví velká statutární města, kterých se problémy týkají nejvíce," uvedl Málek.

Toho nejvíce nadzdvihla pasáž, která řeší prodeje obecních pozemků. „Proč bychom měli pozemky dražit elektronickou aukcí? Příklad: prodáváme malé pozemky, na kterých mají místní lidé čtyřicet let dvorek. Musíme přece posoudit, komu to prodáváme a ne jen vyvěsit e-aukci a dát to nejvyšší nabídce bez ohledu na souvislosti. To je na hlavu postavené. Toto rozhodně nebojuje s korupcí," zlobil se starosta Jevišovic.

Návrh novely zákona zaujal i starostu Dobšic Jaroslava Jenšovského. Také on má k novele výhrady. „Novelou zákona o obcích stát podvazuje samostatné rozhodování samosprávy v oblasti nakládání s majetkem obcí. Ochromuje jejich každodenní činnost, zavádí do rozhodování obcí alibismus a formalismus," myslí si dobšický starosta.

Podle něj například navrhovaná povinnost zveřejňování smluv nemá s protikorupční strategií vlády nic společného. „Navíc se dostaneme do kolize se zákonem na ochranu osobních údajů. Při zaplevelení českého právního řádu a nejednotnosti výkladu mnohých úředních úkonů může novela paralyzovat činnost úředníků a prodlužovat projednávání věcí. Odradí občany od správy věcí veřejných, bude zvyšovat požadavky na právní posuzování jednotlivých případů a tím zvyšovat náklady veřejné správy," přiblížil Jenšovský.

Jako příklad uvádí činnost sdružení Obchvat. „Kvůli soustavnému napadání úředních rozhodnutí s oporou právních analýz, která jsou vzápětí zpochybněna jinými právními analýzami sdružení v čele s paní Polákovou, již roky paralyzuje a blokuje stavbu obchvatu," nastínil Jenšovský.

Mezi pozitiva návrhu patří podle Jenšovského pasáž, která hovoří o kompetencích rady. Rada by nově neměla mít žádné vyhrazené kompetence. „Všechny kompetence si může vyhradit zastupitelstvo nebo rozhodne o jejich rozdělení mezi radu a zastupitelstvo. To se mi líbí," sdělil starosta Dobšic.

Velmi stručně naopak návrh okomentoval sociálnědemokra­tický starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „Pan starosta souhlasí se stanoviskem ČSSD, které zveřejnil tajemník poslaneckého klubu ČSSD Petr Schlesinger na internetových stránkách strany," vzkázala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Naopak spokojený s vládním návrhem novely zákona o obcích je starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. „Návrh novely považuji osobně za dobrý. Když jsem například četl připomínky poslaneckého klubu sociální demokracie, musel jsem jejich výhrady odmítnout," uvedl Třetina.

Například výtku, že by vládní návrh mohl paralyzovat každodenní činnost obcí, označil za nesmysl.

„Tak, jak sociální demokraté materiál zveřejnili na svém webu, vypadá jen jako pokus kritizovat vládu za každou cenu," dodal starosta.

Poslanecký klub ČSSD volá po celospolečenské diskusi. „Takto rozsáhlé a závažné novele by měla předcházet širší celospolečenská diskuse, kterou nelze nahradit jen pozměňovacími návrhy během druhého čtení. Návrh totiž například mění stávající postavení rady obce a nově umožňuje, aby si zastupitelstvo vyhradilo jakoukoliv pravomoc, která je podle stávajícího zákona o obcích vyhrazena jen radě," píše v argumentaci pro vrácení novely k přepracování Schlesinger.

„Škoda, že nás zatím nikdo neoslovil, abychom se k návrhu novely vyjádřili. Zatím se nás na názor zeptali jen novináři," uzavřel Jenšovský.