První vyjádření k žádosti o bezplatný převod lokální trati do Hrušovan získala radnice v Hevlíně. Ministerstvo dopravy dopisem prvního náměstka Lukáše Hampla vzkázalo, že bezúplatný převod připadá v úvahu až poté, co trať nikdo nekoupí. Správa železniční dopravní cesty prozatím trať k prodeji nepřipravila, čeká na vyjasnění situace, zda trať zůstane bez provozu.

„Zastupitelstvo již dříve schválilo žádost o bezúplatný převod trati do Hrušovan na obec. Nedávno jsme dostali dopis od prvního náměstka Hampla, který nám vysvětlil, že trať musí nejprve jít do řádného prodeje a pokud ji nikdo nekoupí, nabídne ji stát ministerstvu obrany. Pokud ani to nebude mít zájem, přijde na řadu možnost bezúplatného převodu. Musíme proto počkat, mezitím jsme aspoň objednali dva páry vlaků u příležitosti tradičních hodů příští rok v srpnu," uvedl starosta Hevlína Jiří Dohnal.

Správa železniční dopravní cesty, státní podnik, který má na starosti správu a budování železnic, ovšem zatím prodej hevlínské trati nechystá. „Osud trati je zatím stále nejasný. V současné době je trať bez pravidelné objednávky osobní dopravy, zůstává ovšem udržovaná a v provozuschopném stavu. O dalším osudu trati se bude rozhodovat v okamžiku, kdy bude jasné, že absence objednávky osobní dopravy je konečným stavem," sdělil Marek Illiaš z generálního ředitelství Správy. Potvrdil, že na trati jsou nyní objednané dva zvláštní vlaky.

Jak dodal, Správa nyní chystá k prodeji pět tratí. „Trať Hrušovany Hevlín mezi nimi není. Prodej chystáme v souladu s usnesením vlády z loňského června. Prodej provedeme na základě transparentního výběrového řízení. Oznámení o prodeji jednotlivých drah zveřejníme na našem webu. Bude v něm uvedena nabídková cena a podmínky prodeje. Kupující se zaváže, že dráhu bude provozovat po dobu minimálně 5 let. Jediným rozhodujícím kritériem pro výběr nového vlastníka dráhy bude nejvyšší nabídnutá kupní cena, která nesmí být nižší než nabídková cena," přiblížil základní pravidla prodejů, která mohou později platit i pro hevlínskou trať, Illiaš.

Podle Martina Kouřila, předsedy Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, vývoj situace kolem trati odpovídá současné situaci. „Důležité je, že Hevlín o převod trati požádal. Nyní záleží na tom, kdy Správa připraví trať k prodeji, což nějakou dobu potrvá. Jednak musí připravit ocenění trati, jednak se bude ptát toho, kdo naposledy objednával dopravu, tedy krajského úřadu, zda již s tratí skutečně nepočítá," uvedl Kouřil.

Jak připomněl, právě stanovisko kraje zkomplikovalo očekávaný prodej trati z Moravských Budějovic do Jemnice. „Situace tam byla obdobná v tom, že nabídka k prodeji měla otevřít, kvůli předpokládanému nezájmu potenciálních kupců cestu k převodu na města či obce. Úřad kraje Vysočina ale na dotaz Správy odpověděl neurčitě a trať kvůli tomu vypadla ze seznamu drah určených k prodeji. Nyní se vedou jednání o dalším postupu," podotkl Kouřil.

Připomněl na druhé straně, že kraj má ovšem svou dopravní koncepci, která se promítá do organizace jeho integrovaného systému veřejné dopravy. „Protoočekávám, že poskytne Správě odpověď, která umožní připravit trať k formální nabídce prodeje," uvažoval Kouřil.