„Pozemky jsou územním plánem vedené jako plochy výroby a skladovací a nachází se v areálu kamenolomu. Výhercem výběrového řízení se nakonec stala právnická osoba, které náleželo dané předkupní právo,“ sdělili úředníci na svých internetových stránkách. Konečná kupní cena činila 201 000 korun.