„Novým majitelem této významné památky se tak stává město Znojmo. Úřad dnes podává návrh na vklad do katastru nemovitostí a v jednu hodinu odpoledne bude Loucký klášter fyzicky předán zástupcům města,“ uvedla ve středu mluvčí ÚZSVM Jana Rennerová.

Úřad v roce 2009 vyhlásil postupně celkem čtyři kola výběrového řízení na prodej nemovitostí v areálu Louckého kláštera, avšak ve lhůtách stanovených v podmínkách jednotlivých kol výběrového řízení neobdržel žádnou nabídku.

Na bezúplatný převod rozlehlého louckého areálu kývli v polovině září i znojemští zastupitelé.

„Už v době, kdy jsme schvalovali žádost o bezúplatný převod jsme věděli, že nemá smysl dělat nákladné studie využitelnosti kláštera. Jedno je však jisté. Jeho využití musí být ve veřejném zájmu. Proto je nutné snažit se areál využít po částech. V okamžiku, kdy bude město vlastníkem, můžeme žádat o evropské peníze. Suma, která bude na rekonstrukci kláštera potřebná, je velká a myslím si, že převážnou část nákladů by měli nést investoři,“ řekl na tehdejším jednání zastupitelstva starosta Znojma Petr Nezveda.

Premonstrátský klášter v Louce založil český kníže Konrád II. Ota spolu se svou matkou Marií v roce 1190. Během husitských válek byl klášter 12. listopadu 1425 vypleněn husitskými vojsky. V 18. století byla zahájena mohutná přestavba, která však nebyla dokončena, neboť klášter byl v roce 1784 zrušen během reforem Josefa II. Poté v budově sídlila továrna na zpracování tabáku, vojenská akademie a až do roku 1993 klášter sloužil jako kasárna.

V současné době část kláštera využívá firma Znovín Znojmo jako prodejnu vín, k pořádání různých společenských akcí, pro uložení lahví s vínem a je zde umístěno také malé muzeum vinařství.