Čtyři roky odkladů, komplikované stavební a vodoprávní řízení ve dvou státech, více než stomilionový rozpočet. To byly hlavní překážky, které museli překonat stavitelé prvního přeshraničního golfového hřiště v zemi. To začalo minulý týden vyrůstat mezi tuzemským Hevlínem a rakouským Laa an der Thaya.

„Pokud to počasí dovolí, od podzimu příštího roku se bude moci hrát na celém hřišti,“ sdělila mluvčí společnosti Golfworld Laa – Hevlín Martina Komendová.

Od desátého října začaly na pozemku o rozloze sedmdesát hektarů první práce: odebrání orné vrstvy, modelace terénu, založení vodních ploch o rozloze čtyř hektarů, drenáže a zavlažování, zapracování čtyř tisíc tun písku a zasazení pěti set stromů. „Tyto práce by měly být hotovy jara. Do té doby dokončíme projekty pro pozemní stavby, aby se mohlo ihned navázat stavbou klubovny,“ sdělil jednatel společnosti Christian Muck.

Současně se stavbou hodlají představitelé firmy pracovat na zapojení dalších subjektů v regionu. „Již jsme navázali spolupráci se sdružením TILL (Tourismus-Innovationsverein – pozn. red.). Všichni členové sdružení, jako ubytovací zařízení a termální lázně, obdrží na denní vstup green fee dvacetiprocentní slevu. Můžou tak sestavovat různé balíčky pro své hosty. Mezi termálním hotelem a golfovým hřištěm je naplánovaná caddy-stezka, další se plánuje ještě k dalšímu partnerovi,“ doplnila Komendová.

Díky golfovému hřišti by mělo najít práci asi šedesát lidí. „Z toho deset zaměstnanců by měli být lidé od nás, zbytek Rakušané. I tak je to pro nás velká pomoc, nezaměstnanost je tu vysoká. Očekáváme rovněž nárůst počtu návštěvníků Hevlína, v souvislosti s hřištěm už začaly vznikat dva nové penziony s ubytováním pro hráče,“ řekl starosta Hevlína Drahomír Nosek.

Rakouskou společnost přijde vybudování hřiště a jeho zázemí v přepočtu na sto třicet milionů korun. „V Česku investujeme zhruba tři a tři čtvrtě milionu euro, na rakouské straně pak milion a půl,“ upřesnil jednatel firmy.

Golfové hřiště bude mít osmnáct jamek, par 73 a délku skoro šest a půl kilometru. Svým charakterem se spíše snadnějšími úseky na začátku bude přecházet až po náročné dlouhé úseky ke konci. Vše oživí rybníky. Golfový klub pak nabídne driving range, short-game-range a rovněž chipping green, pitching green a putting green.

V klubovně je kromě golf shopu, recepce a sociálního zázemí naplánovaná také celoročně otevřená restaurace. „V souvislosti se zavlažováním golfového hřiště se společnost Golfworld Laa již vyjádřila, že zajistí náklady na přívod přepadající vody do suchého hraničního příkopu. Tím se tak splní velké přání zdejších obyvatel obnovit starý hraniční příkop. Žádost na vodoprávní projekt jsme již podali,“ dodala Komendová.

Nově vznikající klub už hráčům nabízí i případné členství. Vstupní poplatek je podle oficiálních webových stránek klubu stanoven na dvanáct set euro, na další je-den tisíc vyjde roční příspěvek. Děti do čtrnácti let oba poplatky neplatí, mládež a studenti pak se slevou.
Greenfee je v pracovní dny stanoveno na třicet euro za devět jamek a padesát za celé hřiště. O víkendu jsou pak sazby pětačtyřicet, respektive šedesát euro. Hrát se má už na podzim příštího roku.