S objížďkou a mírným zdržením musí počítat všichni řidiči, kteří se v těchto dnech vypraví severovýchodně od Znojma. Budování splaškové kanalizace zavřelo totiž až do podzimu silnice v Tvořihrázi a Žeroticích. Lidé mohou využít silnici vedoucí na Plaveč a Mikulovice. Do budování kanalizace za částku přesahující sto šedesát milionů se pustil svazek obcí Kanalizace v Povodí Jevišovky, který sdružuje Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz a Výrovice. Financování provázely otazníky, neboť ministerstvo financí vyhlásilo před časem stop stav směrem ke Státnímu fondu životního prostředí. Právě kvůli jednomu spornému případu pozastavili úředníci přísun dotací k zakázkám vzešlým z losování.

Na základě podkladů obcí ze Znojemska došli loni na podzim ministerští úředníci k závěru, že losování zhotovitele v tomto případu bylo v pořádku a svazek obcí má na dotace pro výstavbu kanalizace nárok. „Uznali, že kolektivní vina nemůže být uplatněna na všechny. Dali nám v podstatě původní výši dotace, kterou jsme měli. Hodně se nám tím ulevilo," netajil již dříve radost starosta Žerotic Jindřich Nožka.

Převážnou část financí nákladného projektu pokryjí tedy státní dotace. „Kanalizace bude sloužit pro všechny obce svazku. Náklady na stavbu jsou sto šedesát jedna milionů korun a největší část zaplatíme pomocí dotací ze Státního fondu životního prostředí a také z půjčky ze zmiňovaného fondu," uvedl starosta Tvořihráze Josef Brouček s tím, že z rozpočtů jednotlivých obcí poputuje ještě deset milionů korun. „Hlavní část prací dělníci dokončí do konce října letošního roku kdy také skončí uzávěrka krajské silnice, která prochází obcí. Od letošního října zahájíme zkušební provoz čistírny odpadních vod a poté nás čeká připojování domácností. Celá stavba bude dokončena během roku 20l5," doplnil Brouček.

První obcí, která zahájila práce na budování kanalizace, byly Výrovice. „Začali jsme loni v dubnu a nyní nás čekají pouze dokončovací práce a úprava povrchů silnic," uvedl starosta Výrovic Pavel Vlček.

V Tvořihrázi hodlají opravit povrchy obecních silnic příští rok. „Krajské silnice mají za úkol uvést dělníci stavební firmy do původního stavu, pokud jde o naše, obecní, necháme je opravit zjara a s částkou na opravy budeme také počítat v obecním rozpočtu," dodal Brouček.

Zmiňované čtyři obce nejsou ale jediné, kde budou mít nové kanalizace. Na Znojemsku by mělo v červenci příštího roku přibýt dalších třináct obcí, které budou mít splaškovou kanalizaci, případně čistírnu odpadních vod.

Vodovody a kanalizace Znojemsko chystají tři projekty se stejným termínem dokončení v celkové hodnotě 345 milionů korun.

Na existující čistírnu ve Znojmě odvede kanalizace splašky z Kravska, Plenkovic, Kasáren, Mramotic a Žerůtek, zde se postaví téměř deset kilometrů nové stokové sítě.

Pro obce Branišovice, Bohutice a Olbramovice vznikne nová čistírna s kapacitou pro více než dva tisíce tři sta obyvatel v prvně jmenované obci a délka stokové sítě dosáhne třiadvacet kilometrů.

Třetím projektem je stavba kanalizace na území Národního parku Podyjí. Jde o Milíčovice, Horní Břečkov, Čížov, Lukov a Vracovice. Čistírna bude mít kapacitu pro devět set obyvatel a délka sítě bude dvacet kilometrů.