Úplné uzavření cesty mezi městem a Přímětice se nezamlouvalo představitelům radnice. „Naprosto chápu, že Přímětickou, respektive Hlavní ulici, je nutné zavřít pro auta. Nemohu se ale smířit s tím, že nepočítalo s ponecháním průchodu pro chodce a cyklisty. Vždyť v Příměticích žijí čtyři tisíce lidí,“ nechal se starosta Jan Grois slyšet po posledním kontrolním dnu na stavbě obchvatu.

Podle původního plánu měli lidé staveniště obcházet oklikou kolem židovského hřbitova a museli by přecházet silnici vedoucí kolem něj k nové nemocnici. „Požádal jsem proto Ředitelství silnic a dálnic, aby zajistilo vybudování bezpečného průchodu pro chodce a cyklisty přímo pod stavěným mostem. Návrh podpořila i policie,“ dodal starosta.

Ředitelství silnic a dálnic na změně již pracuje. „Požadavek vedle města vznesla i policie, která tuto podmínku uplatní i při projednávání úplné uzavírky na odboru dopravy. Situaci proto musíme řešit tak, že stavební firma při stavbě mostu zajistí taková technické a organizační opatření, která bezpečný průchod chodců stavbou zajistí,“ sdělil Pavel Grygar z brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic. Jak dodal, uzavírka kvůli stavbě mostu má trvat do konce července do konce listopadu letošního roku.

Stavbu mostu na trase obchvatu bedlivě sleduje i důchodce Jaroslav Švarc z Přímětic. „Jsem zvyklý hodně chodit pěšky. Do nemocnice chodím kolem židovského hřbitova běžně. Takže uzavření by mi vcelku nevadilo. Horší by to bylo pro lidi, kteří chodí pěšky z Přímětic do města do práce nebo nakupovat. Když bude stavba průchozí, bude to samozřejmě jen dobře,“ řekl třiaoamdesátiletý vitální muž.

Dělníci pracují v současnosti pracují na takzvané druhé stavbě znojemského obchvatu. Po dokončení povede hotový úsek obchvatu od kasárenské křižovatky na silnici I/38 k únanovské křižovatce nad novou nemocnicí. První stavba zůstává nehotová.