Jeden z prvních vydatnějších dešťů v letošním suchém roce opět připoutal pozornost ke kanalizaci v dolní části Znojma. U křižovatky před supermarketem na oblekovickém konci Dukelské ulice stála dlouhé hodiny voda. Podle správců sítě ale deště tentokrát škodu nenadělaly.

Technické potíže ovšem komplikují stavbu dlouho připravovaných protipovodňových opatření na kanalizaci v Krapkově a Melkusově ulici, které před deseti lety postihla povodeň. Povodí Moravy slibuje, že stavba čerpací jímky skončí letos.

„Projížděla jsem křižovatkou ráno i navečer. Zaráží mě, že tam pořád stála voda. Asi tam nemají pořádně vyčištěné kanály," kroutila hlavou Hana Radauscherová, která pracuje nedaleko.

Podle náměstka ředitele znojemské divize Vodárenské společnosti firma kanalizaci čistí pravidelně. „Byl to vytrvalý déšť, pršelo vydatně od sobotního večera do nedělního poledne. Zmíněná křižovatka je jedním z nejnižších míst ve Znojmě, proto se tam logicky voda sbíhá ze všech stran a déle se tam drží," argumentoval náměstek Petr Vydra.

Současně ujišťoval, že vyjma zaplavené silnice deště tentokrát žádné větší problémy nezpůsobily. „Jelikož dosud nevím o žádné stížnosti lidí nebo institucí z Dukelské ulice či okolí, předpokládám, že jinde kanalizace problémy nezpůsobila," dodal náměstek.

Kanalizace v okolí Vídeňské ulice způsobila v posledních letech problémy nejméně dvakrát. Po mimořádně silném přívalovém dešti před dvěma lety zaplavila voda některé garáže, zahrady a sklepy v Krapkově a Melkusově ulici, které těžce zasáhla i povodeň před deseti lety.

Posílení a vylepšení kanalizace v obou ulicích, což je jiná větev, než která způsobila zmíněné zaplavení silnice koncem minulého týdne, chystá znojemská radnice a Povodí Moravy již řadu let. Zahájené stavební práce však provází série technických problémů.

„Práce v daném úseku komplikuje náročný terén. Jde o staré řečiště a hloubení šachty v tomto terénu je velmi obtížné. Přesto předpokládáme, že práce skončí ještě během letoška," informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Komplikace plynou zejména z toho, že dno chystané jímky na svádění dešťové vody bude až pod hladinou podzemní vody. „Budoucí stavební jámu je proto nutné nejprve vodotěsně zajistit. Původně zvolenou technologii musela ale stavební firma měnit kvůli problémům v podloží. Místo zarážení štětovnic postupuje metodou tryskové injektáže a stavební jámu v těchto dnech postupně dotěsňuje," sdělila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková s tím, že celé protipovodňové opatření má být hotové do konce letošního roku.

Jeho stavba a vybavení technologií vyjde na téměř osm milionů, většinu uhradí státní dotace. Město přispělo sto padesáti tisíci za projektovou přípravu a navíc zaplatilo téměř tři miliony právě za dodatečné zajišťování stavební jámy.

„Povodí Moravy nemohlo tyto dodatečné práce začlenit do celkové zakázky na protipovodňové opatření. Tudíž bylo na městě, aby tuto stavbu takříkajíc zachránilo a provedlo samostatné výběrové řízení," sdělil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.