Se spolupracovníky totiž očekával, že bude částka vzhledem k zdražování energií a surovin, nižší a lidé budou spíš šetřit. Ti ale naopak věnovali na pomoc ostatním v nouzi o necelých 350 tisíc víc než loni. „Je vidět, že lidé jsou stále štědří, i když situace nevypadá růžově,“ ocenil Adámek.

Květoslav Svoboda
Odstupné milion? Chyba ve smlouvě, uvedlo nyní vedení Znojma

Letošní sbírka pomůže podle něj lidem v sociální tísni. „Třeba prostřednictvím Charitní záchranné sítě, kde pomáháme těm nejpotřebnějším. Rozdáváme potravinové balíčky, v zimním období teplou polévku, pečivo a zeleninu, oblečení a poskytujeme sociální poradenství. Mladému muži přispějeme na elektrický invalidní vozík, protože jeho rodina je už péčí o něj vyčerpaná doprovázením na mechanickém vozíku. Mladé ženě částečně uhradíme příspěvek na poskytování sociální služby. V průběhu roku to budou i další potřební, kteří se na nás obrátí,“ uvedl příklady pomoci Adámek.

Výsledky Tříkrálové sbírky:

2023 – 3 250 053,- Kč
2022 – 2 902 538,- Kč
2021 - 1 261 826,- Kč

Bez dobrovolníků by se podle něj tak štědrá sbírka neuskutečnila.

„Obětovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic měst a vesnic. Letos bylo zapečetěno celkem 550 pokladniček, což se rovná stejnému počtu kolednických skupinek. Poděkování patří koledníkům z řad znojemských skautů, středních škol GPOA na Pontassievské ulici a gymnázia Dr. K. Polesného, farností a dalších dobrovolníků. Byli to i starostové obcí, kteří nám pomáhali, faráři, ředitelé škol a v hojné míře i naši zaměstnanci. Zvláštní poděkování patří koordinátorovi sbírky Michalovi Martinkovi a asistentce Jarce Šalomounové. Všem velké díky,“ dodal Evžen Adámek.