Pěší okruh pro turisty by rádi kolem historického Hradiště, tedy příměstské části Znojma, nabídli turistům v budoucnu lidé ze sdružení Pro Znojmo. Představitelům Znojma proto navrhují získat pro vytvoření pěšího okruhu nezbytné pozemky. Část veřejnosti neskrývá nadšení z nápadu, radnice však naznačuje, že plán není reálný kvůli různým vlastníkům pozemků na plánované trase.

O co přesně jde, vysvětil znojemský historik a člen sdružení Jiří Kacetl. „Už před deseti roky, když se dávalo dohromady zadání nového územního plánu Znojma, jsem odboru územního plánování navrhl, aby byl do plánu zakreslen možný pěší okruh podél hradeb historického městečka Hradiště. Pro všechny výletníky, milovníky přírody a historie by taková pěšinka nabídla několik unikátních výhledů do údolí Dyje a národního parku i na samotné historické dominanty Hradiště,“ uvedl Kacetl.

Pěší okruh by podle navrhovatele také konečně zpřístupnil dnes plotem ohrazené unikátně dochované kamenné hradby na jihozápadním nároží městečka. „S naším návrhem jsme již seznámili členy příměstské komise pro Hradiště, nyní s ním seznámíme i městské radní,“ dodal Kacetl.

Především milovníci turistiky a přírody jsou nápadem nadšeni. „Doufám že tento záměr vybudovat trasu kolem Hradiště se podaří. Už se těším až se tam projdu,“ svěřil se například bývalý šéf znojemské záchranky Arnošt Růžička.

Radnice se ovšem k nápadu staví odmítavě. „Vybudování okružní cesty na Hradišti se jeví jako nereálné. Na zamýšlené trase je totiž několik pozemků, které nejsou v majetku města. A vlastníci, mezi kterými jsou Lesy ČR i soukromníci a se kterými město už jednalo, je prodat nechtějí,“ reagovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková s tím, že případné vyvlastnění není reálné.

Sdružení Pro Znojmo také upozorňuje na případnou nevýhodnou směnu pozemků u hradeb v sousedství správní budovy Lesů. Na zasedání zastupitelstva v prosinci proto požádali o odložení rozsáhlé výměny pozemků.

Směnu zmíněných pozemků řeší podle mluvčí město a Lesy ČR již od roku 2011. „Cílem je směnit si navzájem pozemky, které jeden nebo druhý subjekt ke své činnosti potřebuje. Jakékoliv zúžení pozemku tak, aby si část město mohlo nechat, není z technických důvodů možné. Užší cesta by neumožňovala Lesům ČR vjezd techniky do jejich areálu,“ dodala Pastrňáková.

Důležitou součástí celkové směny pozemků je podle mluvčí Znojma i fakt, že město v rámci těchto směn získá cestu v Konicích, která vede od kulturního domu směrem ke Kraví hoře. Tu by následně chtěli představitelé města nechat opravit.