Skoro dvě stě šedesát řidičů na Znojemsku nesmí řídit auto. Dosáhli totiž dvanácti bodů za přestupky, které za volantem spáchali. Od doby, kdy přijdou o řidičský průkaz nesmí rok řídit. Pak je čekají zkoušky jako v autoškole, musí také mít potvrzení od lékaře, že mohou řídit.

„K osmnáctému lednu evidoval odbor dopravy dvě stě sedmapadesát řidičů s dvanácti body. Osmnáct z nich jsou ženy. Nejčastěji překračovali rychlost, druhým nejčastějším přestupkem bylo telefonování za jízdy, pak nepoužívání bezpečnostních pásů,“ uvedl vedoucí odboru dopravy znojemského úřadu Pavel Liška.

Podle Lišky by každý řidič měl mít přehled o tom, kolik trestných bodů má. Stav konta si však lze ověřit.

„Bodový stav si lze zjistit na kontaktních místech Czech Point, která lidé najdou například na městských či obecních úřadech v celém regionu, dále pak na odboru dopravy městského úřadu ve Znojmě i na pobočkách České pošty,“ informovala mluvčí města Znojma Renáta Bártová.

Za výpis zaplatí žadatel na odboru dopravy správní poplatek patnáct korun, na poště devětašedesát korun a na Czech Pointu až sto korun. Lidé ale o informace na těchto místech příliš nestojí.

„Přesná evidence se v tomto ohledu nevede, zájem na Czech Pointu na městském úřadu je ale malý,“ přiblížila mluvčí znojemské radnice. Podobné je to i na vesnicích. Například na obecním úřadě v Šumné či v Hostěradicích se na stav svého konta přišlo loni zeptat maximálně deset lidí. „Jde prakticky o místní a může jich být kolem deseti za rok,“ potvrdila pracovnice šumenského úřadu Miroslava Dvořáková.

Takzvaně vybodovaný řidič se však oficiálně o svém problému doví. „Úřad zasílá řidiči oznámení o dosažení dvanácti bodů a informaci, že tímto pozbývá řidičské oprávnění. Dále se řidič doví, že do pěti pracovních dnů ode dne doručení zásilky je povinen odevzdat řidičský průkaz na odboru dopravy,“ sdělila mluvčí Bártová.

V praxi se však nezřídka děje, že řidiči si zásilku nepřevezmou. „Důvod takový člověk může předjímat a vesele řídí dál. Jenže náš odbor provede celostátní blokaci jeho řidičského oprávnění. Při případné kontrole na silnici takový řidič předloží průkaz a policie mu oznámí, že řídí bez řidičského oprávnění a že se tímto dopouští přečinu nebo přestupku a řidičák mu zadrží. V takovém případě hrozí pokuta až padesát tisíc korun a zákaz řízení na jeden rok,“ varoval Liška.

Vybodovaný řidič pak může žádat o vrácení řidičského oprávnění. „Nejdříve však po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Žadatele čeká přezkoušení z odborné způsobilosti a musí předložit také posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření,“ doplnila Bártová.

Bodový systém začal v České republice platit 1. července 2006. Zákon počítá také s tím, že pokud řidič po dobu jednoho roku neučiní žádný přestupek, tak se mu odečtou z registru čtyři body.