Součástí bude i nový velkokapacitní vodojem a dva nové vrty. „Stará úpravna vod byla postavena ještě v době minulého režimu, má už přes třicet let a její kapacita ani technologie nevyhovují současným potřebám. Potýkáme se kvůli tomu s kvalitou vody, na niž platí nyní mnohem přísnější pravidla,“ zdůvodnil starosta obce Luděk Müller.

Starou nevyhovující úpravnu vod, vodojem i vrty nahradí nové. Ve Strachoticích na Znojemsku zahajují výstavbu, hotovo bude za rok.Starou nevyhovující úpravnu vod, vodojem i vrty nahradí nové. Ve Strachoticích na Znojemsku zahajují výstavbu, hotovo bude za rok.Zdroj: Vizualizaci poskytla Obec Strachotice

Stavba potrvá jeden rok. Víc než polovinu nákladů, z necelých čtyřiceti milionů korun, pokryje dotace z ministerstva zemědělství.

Oplocený zábor Dolního parku pro zásobování pekárny a parkování vozidel zaměstnanců.
Bitva o pekárnu: Budou rohlíky i zeleň, dohodli se Znojemští

Pitnou vodu čerpali doposud Strachotičtí z vlastních hloubkových vrtů v prameništi u řeky Dyje. „Starou budovu předěláme na středisko sběru odpadu,“ dodal starosta Müller.