Strachotice jsou malebnou vesničkou, jejíž vinařská tradice se dotýká samotné historie v podobě vývoje pěstování vinné révy na Moravě. Vinařský rozkvět zaznamenaly už za vlády českých králů Karla IV. a Vladislava Jagelonského.

Vesnice se nachází jihovýchodním směrem od Znojma a patří do svazku obcí Dyje. Její součástí je malá sousední víska Micmanice. Protéká jimi Mlýnský náhon, který je poháněn vodním mlýnem. Celý objekt je významnou technickou památkou, jehož vznik je situován do třináctého století. Náhon se řadí mezi jedny z nejstarších vodních děl na Moravě. Dnes slouží jako malá vodní elektrárna.

Okolí vesničky je přímo zrozené pro příznivce cykloturistiky. Procházejí jím totiž značené trasy cyklostezek, a to Moravská vinná, Česko-rakouská příhraniční trasa a dálková cyklostezka Praha Vídeň.

„Naše vesnice má návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Ať už jsou to společenské akce nebo přírodní zajímavosti, jako je například Ječmeniště, lokalita evropského významu," chválí obec starostka Eva Vaculová.

A má pravdu. Kulturní život Strachotic je skutečně pestrý. Pořádají se zde fotbalové turnaje, besedy s důchodci, masopust nebo pálení čarodějnic.

„Zkrátka, kdo může, pomůže. Hasiči mají na starosti například zmiňovaný masopust, čarodějnice a pomáhají s úklidem. TJ Micmanice zase pořádá hody. Máme tu i takový neoficiální spolek deseti pracovitých žen," usmívá se starostka Eva Vaculová.

Při oslavách se nezapomíná ani na dětský den nebo Kateřinské hody. Umělecké aktivity pak zpestřují svým divadelním vystoupením žáci základní školy.

„Pedagogický sbor i ostatní zaměstnanci školou vyloženě žijí," prozrazuje Vaculová.

Základní škola ve Strachoticích se má opravdu čím pochlubit. Kromě toho, že prošla rekonstrukcí a je nově vybavena, bude mít od září pro žáky k dispozici výukovou zahradu. Jejím hlavním cílem je skloubit teorii s praxí.

„Pro děti je v zahradě přichystán například koutek stromů, květin, pocitová stezka nebo prostor pro odpočinek. K dispozici budou mít i meteorologickou stanici, naučí se něco o hnízdění ptáčků a o mnoha dalších zajímavých věcech, které tento projekt nabízí," vysvětluje novinku ředitelka školy Karla Marešová.

V každé sekci budou navíc cedulky s popisky. Ředitelce a pracovníkům školy jde o to, vytvořit unikátní prostor pro výchovu a výuku dětí.

Píle žáků i učitelů se pozitivně odráží i na různých soutěžích. „Získali jsme druhé místo ve výtvarné soutěži 'Voda a lidé partneři pro život'. Účastníme se samozřejmě i jiných jako je matematická Lískulka, Klokánek nebo soutěž v plavání," přibližuje další školní aktivity ředitelka.

Ani v oblasti základních služeb vesnice výrazně nestrádá. Strachotičtí mají k dispozici mateřskou i základní školu, poštu, knihovnu, kulturní dům, obchůdky, kadeřnictví i masáže.

„Spojili jsme se se Slupí a společně se nám podařilo získat dotace z Evropské unie a Ministerstva Životního prostředí. Díky tomu bylo možné vybudovat tlakovou kanalizaci a čističku odpadních vod," vysvětluje starostka.

Obec má víc jak tisíc obyvatel. Rozrůstá se stále o nové rodinné domy.

„Do budoucna bych chtěla především postupně dobudovat kanalizaci," svěřuje se závěrem Vaculová.

ROMANA HAHNOVÁ