Podle starosty obce Luďka Müllera je důležitý především oficiální zápis. „Znak i vlajka vychází z původních historických podkladů, zásadní změny nejsou viditelné, ale nechali jsme je odborně zpracovat kvůli oficiálnímu záznamu. Podle podkladů heraldika si nyní necháme vyrobit i vlajku, která nám dosud chyběla,“ uvedl Müller.

Stará škola u Louckého kláštera ve Znojmě se mění na multifunkční společenské centrum. První návštěvníky přivítá v příštím roce.
Další peníze na opravu školy u Louckého kláštera. Našli tam i kostru batolete

Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy. „V horním bílém pruhu je vyrůstající černá korunovaná orlice se žlutou zbrojí. V dolním červeném pruhu je zlaté latinské písmeno W, patrně iniciála jména Wenceslaus, podle zasvěcení klášterního chrámu v Louce. Nová vlajka obce má stejný figurální obsah jako historický znak, který byl městečku Strachotice udělen v roce 1591 Rudolfem II., císařem římským a králem českým, na žádost Šebestiána z Baden, opata louckého kláštera,“ upřesnil Tejkal.

Novou vlajku mají Strachotičtí vytvořenou podle historických podkladů.Zdroj: Reprofoto: Jan Tejkal Novou vlajku mají Strachotičtí vytvořenou podle historických podkladů.Zdroj: Reprofoto: Jan Tejkal Novou vlajku mají Strachotičtí vytvořenou podle historických podkladů.Zdroj: Reprofoto: Jan Tejkal

Přiložil i historický popis znaku. „Znak je popsán jako štít vokrouhlý vprostřed napříč rozdělený, dolejší pole červené neb rubínové barvy, v kterémžto litera latinská versální W žluté neb zlaté barvy se spatřuje, hořejší pak strana bílé neb stříbrné barvy, v níž vorel pták své přirozené barvy rozkřídlenými křídly až do prsů vzhůru postavený, k pravé straně obrácený, hlavu rovně držící, otevřený pysky zlaté neb žluté barvy s vyplazitým červeným jazykem se vidí,“ přidal popis z historie Tejkal.