Bohumila Beranová, 39 let, ČSSD, Znojmo

Je jednatelkou rodinné firmy, která se zabývá inspekcemi, lokalizacemi a trasováním potrubí ve Znojmě. Vystudovala Střední odborné učiliště na Přímětické, ekonomický směr.

Bohumila Beranová.

Členkou ČSSD je od roku 2007. Je místopředsedkyní okresního výboru a členkou krajského výkonného výboru.

„Nechci říkat žádná otřepaná klišé. Řada lídrů to tak sice mívá nastavené, ale já myslím zcela vážně to, co mám v plánu. Chci do Znojma přivést nějakou výrobu. Kdo si pamatuje znojemské podniky jako Keramika, Gala nebo Šatovkou dlažbu, musí si postesknout: kde to vše je? Jsem žena a matka. Proto chci našim potomkům něco předat. Je mi dobře jasné, že nelze začít od nějakého megapodniku. Musí se začínat opravdu od píky. Stejně, jako učím své děti hospodárnosti a poctivé práci, tak bych chtěla i pracovat v politice. Pro mne je mezi rodinou a politikou prakticky rovnítko," říká Beranová.

Vojtěch Fabík, 53 let, ODS, Únanov

Od roku 1990 je starostou Únanova, předtím pracoval v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském ve Znojmě-Oblekovicích jako technik. Vystudoval vysokou školu zemědělskou, zahradnickou fakultu v Lednici. Členem ODVojtěch Fabík.S je od roku 1992, za níž je také krajským zastupitelem.

„Máme velmi solidní kandidátku, kde na předních místech jsou známí starostové, kteří mají za sebou kus práce. To by měla být naše výhoda. V programu máme například zastavení dalšího zadlužování kraje nebo ještě větší otevření veřejné dopravy, zejména železniční. Vlastní program nyní ještě dopilováváme. Zabývat se budeme i zdravotnictvím. Ve Znojmě budeme rozhodně pro dokončení rekonstrukce nemocnice. Zabývat se chceme také vinařstvím. Vytipovali jsme sedm stěžejních oblastí, přičemž o každou z nich by se měl starat jeden lídr," naznačuje stručně Fabík.

Marian Keremidský, 43 let, SPO Zemanovci, Znojmo

Absolvent Pedagogické fakulty MU Brno působil jako pedagog, novinář a organizační zaměstnanec ČSSD. V roce 2000 vstoupil do ČSSD. V roce 2006 byl zvolen do zastupitelstva města Znojma, od téhož roku zastával jedno volební období funkci místostarosty. V roce 2007 vystoupil z ČSSD. Působil v řMarian Keremidský.adách sdružení Přátelé Miloše Zemana, v roce 2009 vstoupil do Strany práv občanů Zemanovci. Dnes předsedá místní stranické organizaci ve Znojmě. Pracuje jako pedagog v ústavu sociální péče v Břežanech.

„V rámci našeho programu budu dál usilovat o přímou volbu prezidenta a přímou volbu primátorů, starostů a hejtmanů. V rámci kraje pak budeme podporovat regionální školství. Nelíbí se nám například úvahy o rušení některých škol. Osobně se chci angažovat při řešení dopravy jako takové s tím, že chci především hájit zájmy Znojemska," přibližuje své plány Keremidský.

Petr Krátký, 61 let,

KSČM, Znojmo

Páté volební období pracuje jako zastupitel města Znojma za KSČM a je také krajským zastupitelem. Dvě období byl členem městské rady, nyní pracuje jako předseda kontrolního výboru. Členem komunistické strany je od roku 1978.

Petr Krátký.

Stavební inženýr pracuje od roku 1995 ve školství, deset let je na postu ředitele Střední odborné školy Podyjí.

„Volební program, který se v současnosti dokončuje, jsme rozdělili do základních oblastí. Jedna z nich je řešení vysoké nezaměstnanosti. Ta se týká především Znojemska a jeho okrajových částí. Chceme zjednodušit život lidí v těchto oblastech. Další oblastí je například životní prostředí. Chceme vylepšit současný technický stav silnic, především pak dlouho probírané silnice Znojmo Pohořelice. Přemýšlíme také o tom, jak zlepšit kvalitu vody ve vranovské přehradě," tvrdí lídr komunistické kandidátky Krátký.

Jiří Němec, 41 let,

KDU-ČSL, PřeskačeJiří Němec.

Členem KDU-ČSL je od roku 1990. Od roku 1994 byl zastupitelem v Tavíkovicích. Při volbách v roce 2002 byl zvolen zastupitelem Přeskačí, v roce 2006 byl zvolen místostarostou, což se opakovalo i při volbách v roce 2010. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Je místostarostou obcí Přeskače. Živí se jako soukromý zemědělec.

„Voliče bych mohl oslovit slušností a tím, že jsem jedním z nich. V politice by se totiž měli objevovat běžní lidé, nikoli jen profesionální politici. Jsem obyčejný člověk s běžnými lidskými starostmi. Voliče naší kandidátky může proto zajímat i určitá personální obměna. Kraj má sice ve srovnání například s poslaneckou sněmovnou omezené možnosti, ale osobně bych se rád věnoval problematice zemědělství a venkova obecně. Stejně jako já i jiní kolegové z regionu mají zkušenosti právě z této oblasti," svěřuje se Němec.

Tomáš Třetina, 40 let,

TOP 09, Moravský Krumlov

Bývalý člen SNK ED je členem TOP 09 od roku 2009. Jedno volební období pracoval jako místostarosta města, nyní je prvním obdobím starostou Moravského Krumlova. Bývalý pedagog vystudoval pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Lidé jej mohou znát také jako bývalého ředitele malotřídní školy v Bohuticích.

Tomáš Třetina.

„TOP 09 je stranou rozpočtové odpovědnosti. To znamená, že nechceme zvyšovat zadlužení kraje. Nabízíme odpovědnost za veřejné finance. Krumlov je ukázkou toho, že toto lze udělat i na krajské a celostátní úrovni. V rámci rozpočtu chci přispět ke zlepšení dopravní obslužnosti na Znojemsku. Chci podpořit také turistický ruch v regionu. Podobně jako Znojmo řeší Loucký klášter, tak řešíme my náš zámek. Epopej nám odvezli a my se nyní zaobíráme rozvojem zámku. Problémem je i nezaměstnanost," shrnuje věci, které chce řešit starosta Třetina.