„Možná byste si vy všichni, kdo máte podíl a zásluhu na postavení kostela, řekli, že je konečně hotovo. Není tomu tak. Dneškem vše teprve začíná,“ řekl věřícím při svém kázání biskup Cirkle.

Nový chrám označil za úkol a nástroj pro zdejší farníky. „Ten chrám je tu jen proto, abychom se sami stávali místem setkávání navzájem, i s živým Bohem. Je místem, kde se budete scházet k bohoslužbám a modlitbám. Zde budete přijímat svátosti a možná se i loučit se svými zesnulými,“ dodal biskup.

Kostel má být podle jeho slov také symbolem a duchovním středem celé obce. „Má tak přispívat k porozumění a pochopení mezi všemi lidmi v obci a vy se tomu zde máte učit a hledat k tomu sílu,“ vyzval věřící biskup.

Za radostnou událost pro obec považuje dokončení a posvěcení kostela starosta Šumné Petr Cejpek.
„Jsem přesvědčen, že to pro obec přinese jen dobré věci. I díky svěcení kostela se Šumná víc dostane do povědomí. Už proto, že se nové kostely nestaví na Znojemsku každý rok,“ řekl starosta.

Záměr místní farnosti a vranovského FATYMu zastupitelstvo podporovalo. „Bohužel, kvůli naší finanční situaci vzhledem k budování sítí, jsme se nemohli tolik podílet přímo finančně. Pomáhali jsme alespoň s přípravnými pracemi či údržbou,“ uvedl starosta.

Posvěcení kostela připadlo na rok, kdy si Šumná připomíná dvě stě deset let od svého založení. „Jsme druhá nejmladší obec na Znojemsku. Dvě stě deset let je pěkné výročí a je dobré, že se podařilo spojit je i s touto slavností,“ dodal Cejpek.

Nový kostel je zasvěcen Svatému Duchu. Rozhodli o tom již dříve farníci v anketě. „Stavba trvala téměř přesně tři roky. Začínali jsme v polovině října 2005. Už na počátku jsme se rozhodli, že budeme stavět jen tehdy, když budeme mít peníze, ne na dluh. A podařilo se nám to,“ řekl vranovský děkan a koordinátor FATYMu Marek Dunda s tím, že dosud stavba stála šest a půl milionu korun. Víc než půldruhým milionem přispěl například kraj.

Projekt svatyně pro zhruba sto lidí vypracoval architekt Marek Štěpán, jehož ateliér se sakrálními stavbami dlouhodobě zabývá. Kostel je postavený na obdélníkovém půdorysu s věží, hlavní lodí a apsidovým závěrem.

„Forma kostela je prostá, jeho architektura vychází ze starých, raně křesťanských staveb, s přihlédnutím k potřebám současné liturgie,“ uvedl Štěpán.
První mši sloužil v kostele právě při obřadu svěcení biskup Cikrle. Nyní bude chrám sloužit místním věřícím k pravidelným bohoslužbám, k nimž se zatím jedenáct let scházeli v sále obecního úřadu.

„Kostel už má většinu vybavení. Před dvěma týdny jsme posvětili první zvon. Další věci ještě budeme zařizovat, ale to hlavní už máme,“ podotkl Dunda. K budoucím plánům patří například vyzdobení kněžiště monumentální freskou.