„Dodnes se nic nepohnulo. Už od března roku 2009 leží celá záležitost u soudu. Paní soudkyně tvrdí, že řeší rok 2008 a že máme ještě rok počkat,“ uvedl starosta Šumné Petr Cejpek.

Kvůli neshodám se stavební firmou měla Šumná exekučně zablokován obecní majetek. Díky tomu, že uhradila na účet exekutora částku tři miliony šest set tisíc korun, mohla opět se svým majetkem disponovat. „Pro naši obec je to velká suma. Řešili jsme to menším úvěrem a část jsme platili ze svých prostředků. Teď už nás ty uložené peníze až tak neomezují, ale pořád máme na listu vlastnictví zápis,“ sdělil Cejpek, jehož vesnice hospodaří s rozpočtem kolem osmi milionů ročně.

Exekuční zápis v katastru nemovitostí znesnadňuje rozvoj obce. „Řešili jsme teď dotaci na školu a s fondem, který by nám přispěl, bylo kvůli zápisu složité jednání,“ svěřil se starosta.

Ten se domnívá, že by k soudnímu jednání nemuselo dojít až za rok. „Věřím, že proběhne dřív. I fond, u kterého jsme žádali dotaci na školu, urgoval u soudu, aby se spor začal řešit,“ přiblížil.

Komu půjdou peníze?

Podle toho, jak soud rozhodne, zda ve prospěch obce či stavební firmy, pak bude naloženo s penězi, které leží na exekutorském účtu. Dá-li soud za pravdu obci, vrátí se jí více než tři a půl milionu korun do obecní kasy. Pokud vyhraje firma Colas, obdrží peníze ona.

Na výstavbě kanalizace, kvůli které celý spor nastal, začala firma Colas pracovat před deseti lety a dva roky ji budovala. Se stavební společností se ale vedení obce nedohodlo na uhrazení víceprací. Colas pak odstoupil od smlouvy a kanalizaci dokončila jiná firma.

Po několikaletém dohadování uznal před třemi roky rozhodčí soud nároky firmy Colas jako oprávněné. To se vedení obce nelíbilo a celá záležitost došla až k exekuci obecního majetku. Pro Šumnou to znamenalo obrovská omezení. „Kvůli obstavenému majetku nemůžeme normálně hospodařit. Máme řadu vážných problémů. Potíže jsou s prodejem majetku stavebníkům, s uzavíráním různých smluv, nemůžeme žádat o dotace a ani vyplácet mzdy,” shrnul starosta.