„Spolu s vinaři, svatým Martinem a děkanem Jindřichem Bartošem jsme připravili několik video medailonků. Kromě požehnání mladému vínu se představí také vinaři. Diváci se mohou těšit i na legendu o svatém Martinovi,“ pozval k netradičním oslavám Svatomartinských vín Karel Semotam z pořádající Znojemské besedy.

Kněz Bartoš tak poprvé požehná vínům z kaple sv. Václava ve Znojmě. „Jsme rádi, že alespoň touto formou budeme moci podpořit vinaře a připomenout samotné slavnosti a příběh svatého Martina. Chceme také odlehčit tuto nelehkou dobu,“ řekl ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Archeologický výzkum na Římském náměstí.
Archeologové opět bádají na Římském náměstí. V jímce z 18. století našli vlasy