V konickém kostele posvětil farář kytice i hotařská znamení. Celý průvod se pak vydal přes Kraví horu do Sedlešovic. Ve vinici hotaři zarazili horu. Tím ochrání úrodu před zloději.

Do kroku všem vyhrávala cimbálovka Antonína Stehlíka.