„Třiasedmdesát tabulek rovnoměrně rozmístěných po celé ploše území má pomoci turistům, kteří v mimořádné situaci budou potřebovat pomoc záchranné služby, policie nebo hasičů. Při telefonické žádosti o pomoc je nutné uvést jméno žadatele, název a číslo bodu a stručně popsat mimořádnou situaci,“ uvedl Petr Lazárek ze správy parku.

Záchranáři jsou vybaveni podrobným itinerářem přístupových tras k jednotlivým bodům, mapou a souřadnicemi GPS, takže jsou schopni velmi brzo přispěchat volajícímu na pomoc.