Shromáždění skončilo pochodem na Masarykovo náměstí, kde účastníci zazpívali státní hymnu a zapálili svíčky.