Rozsáhlý objekt je nově kompletně pod střechou, má okna a čeká na elektroinstalaci, zavedení vody a dokončení odpadů. V budoucnu by měl sloužit znovu svému účelu, v prostorách bude mít své místo společenský sál. Přesune se sem obecní úřad, knihovna a část budovy bude sloužit jako sociální byty.

Co možná nevíte…
Těšetický kulturní dům stál v místě od počátku 60. let minulého století. Později jej JZD Mír Práče přestavělo na kinokavárnu. V roce 1995 však celý objekt z dosud nejasných příčin vyhořel. Následující rok začali sice dělníci budovat nový kulturní dům, kvůli nedostatku peněz však ještě tentýž rok práce ustaly.

Dobu, kdy v kulturním stánku mělo své nezastupitelné místo i muzeum s místními archeologickými nálezy, připomínají již navíc nově umístěné panely. „Letos řemeslníci osadili okna a budova je tak kompletně uzavřena. Následovat bude zavedení elektroinstalace, vody a dokončení odpadů. To již ale bude záležitostí nového vedení obce a bude jen na zastupitelích, jaké si určí tempo při dokončování prací. Troufám si říct, že kulturní dům by mohl do tří let sloužit svému účelu," naznačil starosta Těšetic Zdeněk Nekula.

Stavba rozlehlé budovy hyzdila těšetickou náves již víc jak patnáct let. Stojí na místě bývalého stánku kultury, který lehl popelem téměř před dvaceti lety. Stavební firma, která měla tehdy nový dům vybudovat, kvůli nedostatku peněz nedokončila ani hrubou stavbu. Obec si vzala čtyřmilionový úvěr na nezbytné práce, které by přivedly stavbu pod střechu. Těšetičtí rozhodli před časem formou anketního hlasování o tom, že si dostavbu přejí. Více než polovina místních obyvatel by znovuotevření kulturního domu uvítala.

Společenské a kulturní centrum, které by mohlo začít fungovat již za tři roky, nabídne místním lidem také knihovnické služby. „Knihovna je nyní umístěna v hasičské zbrojnici, obecní úřad zase již sedmnáct let provizorně ve školce. To by se mělo změnit. Kromě sálu nabídneme lidem i služby restaurace. Obecní jídelna funguje již nyní, ale v prostorách školní jídelny," poznamenal starosta s tím, že lidem nabídnou také sociální byty.

„Bydlení by zde mohli najít například starší lidé, kteří zůstanou sami a nezvládají již bydlení v rodinném domku. Nemuseli by tak opouštět rodnou vesnici, kde prožili celý život. Další cílovou skupinou budou například mladí lidé, kteří se chtějí osamostatnit," doplnil první muž Těšetic.Po letech se Těšetičtí dočkají opraveného kulturního domu.

Na slavnou dobu, kdy v kulturním domě fungovala kinokavárna, vzpomínal před časem Jiří Dohnal. „Jezdívali jsme tam s přáteli celkem často na promítání filmů. Pro nás měl ten prostor vždy jedinečnou atmosféru. Před sametovou revolucí nebyl na Znojemsku podobný podnik. Když se zhaslo v sále, rozsvěceli jsme na stolech malé lampičky. To byl signál pro číšníka, aby přišel. Ten nás obsloužil a lampičku zhasl, aby nás nerušila při sledování filmů. A navíc se tam mohlo i kouřit. To bývala romantika," zavzpomínal dnes šestačtyřicetiletý rodák ze Znojma.

Místní lidé i návštěvníci projíždějící obcí si nově mohou na rozestavěné budově prohlédnout panely připomínající archeologické nálezy v obci. „V letošním roce totiž uplynulo padesát let od zahájení archeologických vykopávek v obci. Na starosti je má Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty v Brně. Ten také panely nechal umístit, ale na místě zmiňovaných vykopávek. My jsme nechali zhotovit jejich kopie a umístili je do centra obce. Jsou zdrojem poučení a připomínky toho, že lidé žili v tomto prostoru již v pravěku," doplnil starosta.

K nejdůležitějším objevům archeologů patří monumentální kruhový areál prozkoumaný v letech 1968–1978. Z posledních let se řadí k objevům evropského významu prostorná hrobka s kruhovým obvodovým žlabem.