Vítěze z jednadvaceti nominovaných knihoven a sedmi knihovnických osobností vybírala pětičlenná porota složená z knihovníků. „V případě medlánecké knihovny se ukazuje, jak důležitá je souhra zřizovatele s knihovníkem, v našem případě s knihovnicí. Díky nadšení se stala jedinečným centrem, kam směřují kroky všech čtenářských generací,“ sdělil ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Knihovnickou osobností kraje se stala Ilona Salajková. „Toto ocenění například za přínos inspirativních podnětů napomáhajících k rozvoji veřejného knihovnictví a propagaci dobrého jména knihovny," uvedla krajská metodička Moravské zemské knihovny Adéla Dilhofová.

Ocenění byla udělena v pěti kategoriích:

- do 500 obyvatel: Místní knihovna Litobratřice, okres Znojmo
- 501 - 1 000 obyvatel: Obecní knihovna Nemojany, okres Vyškov
- 1 001 - 3 000 obyvatel: Místní knihovna Drnovice, okres Vyškov
- 3 001 - 5 000 obyvatel: Městská knihovna Rájec-Jestřebí, okres Blansko
- 5 001 a více obyvatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Medlánky
- absolutní ocenění Top komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka v Medlánkách.