To ho přivedlo na myšlenku uspořádat netradiční akci, na které by každý návštěvník ochutnal alespoň jednu topinku. „Cílem je získat peníze, které vždy věnujeme na zakoupení lékařského přístroje pro novorozenecké oddělení nemocnice ve Znojmě,“ informuje Kubíček.

Celodenní akce, která se vloni uskutečnila počtvrté, se stala tradicí. „Večer začne hlavní soutěž. Všichni přihlášení mají dvacet minut na to, aby snědli své porce,“ popisuje Kubíček.

Nejlepší reklamou je tichá pošta. „Návštěvnost byla ohromná a dokonce jsme zaznamenali i mezinárodní účast. Přijeli sem lidi z celé republiky, Rakouska, Polska i Slovenska,“ říká.

Celkový loňský výtěžek byl sto dvanáct tisíc korun. Ten pořadatelé Topinkiády předali znojemskému dětskému oddělení. Včera za ně lékaři dostali nový přístroj.

„Každý dává od slepce ruce pryč a já si vážím toho, že mi lidi dali důvěru,“ svěřuje se Kubíček. V hlavě již má program na další ročník. „Máme i internetové stránky a taky televize uvedla reportáž o Topinkyádě,“ říká.

Hlavní podstatou a smyslem akce je podle něj rozvíjet a udržet kulturní tradice, stmelit lidi k dobré zábavě a přispět při tom na dobrou věc. „Největší zásluhu a poděkování patří manželce, která mě velmi podporuje a pomáhá při organizaci,“ dodává.