Dlouhodobě dobré vztahy s nimi chce zúročit radní Růžena Šalomonová. „Jejich požadavky mně připadají normální, se stížnostmi uspěli vždy proto, že byly v projektu chyby. Náš zájem je, aby se to vyřešilo a narovnaly se vyhrocené vztahy Spolku Obchvat s radnicí,“ potvrdila jednání Růžena Šalomonová, která se před pár dny zúčastnila i zasedání valné hromady spolku.

Zdroj: Youtube

Od nového vedení radnice si slibuje průlom v jednáních i předsedkyně spolku Lenka Poláková. „Slibuji si od toho hodně, i když se raději držím zpátky. Jsme hlavně proti mimoúrovňové křižovatce, která je dle našeho soudu špatně navržená,“ poukázala na jeden z mnoha problémů, se kterým členové spolku nesouhlasí, Lenka Poláková.

Čermákova ulice ve Znojmě ve čtvrtek kolem šesté hodiny v podvečer.
S mýtem kamionů ve Znojmě ubylo, na Vysočině si bydlící stěžují dál

Na čtvrteční naplánované jednání nového vedení radnice se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, jimž silnice první třídy patří a projekt zajišťují, má Růžena Šalomonová plán. „Kromě vyjasnění situace je ve hře i možnost, že by město převzalo do svých rukou sporných 752 metrů obchvatu s tím, že dostavbu by zaplatilo ŘSD. Ale díky hazardování bývalých starostů a vedení města s veřejnými financemi a obrovskou půjčkou na stavbu bazénu, to není možné,“ zamýšlela se Šalomonová.

Šestnáct let

O komunikaci se spolkem se v minulosti zprvu snažilo i bývalé vedení města, návrhy na dohodu však skončily fiaskem. Nápad radní Šalomonové, který prezentoval také spolek na sociálních sítích, tedy převzít zbývající úsek obchvatu pod správu města, označil bývalý starosta Znojma Jakub Malačka, nyní v opozici, za sci-fi. „Považuji to za extrémně hrubou neznalost zákona, silnice první třídy spravuje a staví stát, městu nenáleží. U placené radní mě takový názor překvapuje,“ reagoval Malačka.

Zcela vedle je podle něj také výtka, že za nedokončený obchvat může stavba bazénu a zadluženost města. „Ceny dopravních staveb jsou nesmírně drahé, investiční úvěr na bazén by takové náklady zdaleka nepokryl. Problém není v penězích, ale v administrativním protlačení stavby, jejíž průběh paralyzuje právě spolek,“ zdůraznil Malačka.

Znojemská radnice.
Nové vedení Znojma čelí kritice. Předsedy městských částí nahradilo příbuznými

Návrhy spolku na smetení stávajícího projektu ze stolu a vytvoření nového, by podle něj oddálilo dostavbu do nedohledna. „Jsem mezi prvními, kteří si dostavbu přejí. Pokud ale zakopeme stávající projekt a budeme vytvářet nový, začne nové kolo složitého řízení. A nakonec se proti němu zase někdo odvolá,“ neviděl řešení v novém projektu Jakub Malačka.

Obchvat Znojma se začal stavět před šestnácti lety v několika etapách. Zbývá dokončit úsek dlouhý necelý kilometr. Centrum města nebývale zatěžuje tranzitní doprava. Snahu pomoci dostavbě mělo už několik starostů v historii města, jednání Deník Rovnost dlouhodobě sledoval už v minulosti. Prvotní snahy o porozumění nakonec vždy ztroskotala na vzájemných neshodách.

Obchvat Znojmo:
• Stavba byla zahájena v roce 2006.
• Doposud není dokončena její část v prostoru Suchohrdelská, kvůli sporům s odpůrci obchvatu.
• Zbývá tak dokončit 752 m dlouhý úsek, který by jej napojil do stávající silniční sítě.
• V roce 2017 byla na základě zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem aktualizována dokumentace a v roce 2018 bylo požádáno o pokračování územního řízení.
• Odpůrci obchvatu ale opakovaně podali námitku na systémovou podjatost MÚ Znojmo.
• V červnu 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání.
• V současnosti stále probíhá odvolací řízení u krajského úřadu a dosud nebylo rozhodnuto.
• V roce 2020 byl dokončen koncept čistopisu dokumentace pro stavební povolení.
• Kvůli probíhajícímu odvolacímu řízení byla pozastavena inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.
• V roce 2021 bylo s ohledem na změny v legislativě zadáno zpracování dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení při využití doposud zpracovaných podkladů.
Zdroj: ŘSD