Diploma of Honour přitom není lehké dostat. Podmínkou pro jeho získání je totiž třeba dvacetiletá aktivní a řádně vykonávaná profesionální řidičská kariéra, stejně dlouhá doba, po kterou řidič nezavinil závažnou dopravní nehodu, nejméně pětiletá práce pro stejnou společnost a samozřejmě najetí minimálně jednoho milionu kilometrů v národní nebo mezinárodní dopravě.

V Polytransu, který letos oslaví už dvaadvacet let činnosti na českém i evropském trhu, pracují hned tři takoví řidiči.

„Ocenění dostali řidiči Jaromír Balík, Vlastimil Dvořák a Petr Diviš. Společnost Polytrans klade velký důraz na stabilní a spolehlivé zaměstnance s vysokým stupněm odborné způsobilosti pro svoji profesi. Dosud se nám daří zajistit velice nízkou míru fluktuace zaměstnanců, dobří zaměstnanci u nás zůstávají a tím dosahujeme velmi dobrých výsledků v oblasti kvality odvedené práce,“ pochválil zaměstnance jednatel společnosti David Molík.

Přesto firma neustále pracuje na zvyšování kvality svých zaměstnanců, v roce 2009 se úspěšně zapojila do projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaného z prostředků EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

„Společně s partnerskou firmou Tamo Transport se nám podařilo získat dotaci ve výši téměř čtyři miliony korun, kterou bylo možno čerpat v průběhu dvou let. Přesto, že se tato částka podařila vyčerpat jen asi z osmdesáti procent, vedení společnosti celý projekt hodnotí jako velice úspěšný. Účelem této dotace je vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, obnovení a udržení kvalifikace a klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání v oboru,“ dodal Molík.

Za obě společnosti se jednotlivých školení zúčastnilo celkem pětasedmdesát zaměstnanců, kteří během dvou let absolvovali mnoho školení mimo jiné jazykové školení pro řidiče a THP pracovníky v němčině a angličtině, řidiči dále absolvovali třeba školení bezpečné a hospodárné jízdy.