Jednu z nich tvořili Petr Pokorný, který se sbírky účastní potřetí, Marie Kleová, ta podruhé a Markéta Čechová se do tříkrálové sbírky zapojila poprvé. Po několika hodinách v mrazivém odpoledni byli spokojeni. „Je poznat, že sbírka už byla v Příměticích pošesté. Lidé ji znají, vědí proč a na co vybíráme,“ hodnotí reakce lidí Pokorný. Koledníci měli štěstí spíš na vstřícné lidi.

„Je pravda, že občas někdo raději ani neotevře, ale na druhé straně jsme se často setkali s tím, že na nás už čekali a těšili se,“ doplňuje Kleová.
Z vlastní zkušenosti ví, že to není samozřejmost. „Asi dvakrát jsem se účastnila sbírky v Jeníkově u Teplic. Tam to bylo těžší,“ vzpomíná Kleová. Strávit sobotní odpoledne obcházením domů se všichni tři rozhodli, protože chtěli pomoci dobré věci. „Chodím do kostela, proto jsem chtěla pomoci,“ říká Kleová.
Podobně mluvila nejmladší ze skupinky Markéta Čechová. Další důvod doplnil třetí z koledníků „Můj bratr využívá služeb Charity, tohle je možnost, jak mohu pomoci zase já,“ říká Pokorný.

Loni vložili lidé z Přímětic do kasiček téměř čtyřicet tři tisíc korun. Peníze přispěly zejména na provoz dětského stacionáře a na dostavbu domu pro matky v tísni.